Ikas­le borro­ka, anto­la­kun­tza eta estra­te­gia sozia­lis­ta /​Lucha estudiantil,organización y estra­te­gia socialista

[wpdm_​package id=“101308”]

[EUS]

«Lan umil, isil, eta eraginkorraren militantzia kulturan egonkortzen ari gara. Izan ere, ikasleriaren eta proletalgoaren bizitzetan ekarpen garrantzitsuak egiteko gaitasuna duen ikasle antolakunde sozialista izatea da helburua. Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea.»

Manex Gurrutxaga, Ikasle Abertzaleakeko kidea. Antolakundearen VII. Kongresuan eginiko hitzartzea

Aurreko astean proletalgoaren interesetarako bi albiste on jaso ditugu hezkuntza esparruan.

Alde batetik, Unibertsitateko Indar Batasunak, ebaluazio irizpideen ereduan ikasleen interesen aurkakoa den 12.2 artikuluaren aurka gauzaturiko borroka arduratsu eta tinkoa bere emaitzak ematen hasi da, EHUko gradu batzordeak UIB-k artikulua aldatzeko eginiko proposamena onartu baitu. Ikasleen eskubideentzat aurrerapauso txikia da, baina Euskal Herriko Sozialismoaren aldeko borrokarentzat urrats erraldoia.

Aspaldiko partez, ikasle antolakuntza unibertsitateko borrokaren bitartez bere asmoak modu eraginkorrean aurrera eramateko baliagarria da, proletalgoaren antolakunde independente moduan gainera. Hau da, aktibismo militante guztiz propagandistiko baten zama behin betiko albo batera utziz eta ikasle mugimendua erabat manipulatzen zuen marko politiko interklasistarekin amaituz. Klase interes errealen blokeorako agenda politikoa inposatzen eta hezkuntza esparruan proletalgoaren interesetarako eraginkorra izatea oztopatzen zion markoa behin baztertuta. Finean, ikasle antolakuntzak, nahiz eta unibertsitateko indar politiko guztiak aurka izan, oraindaino sekula izan ez duen eraginkortasun bat erakusten du bere borroketan. Hau guztia sozialismoaren bandera azpian, militante sozialisten iniziatiba pean.

Estrategia sozialistak burgesiaren botere eta menderatze markoaren gutxiegitasuna seinalatu behar du; instituzio burgesena, enpresa buruen unibertsitatearena, intelektual akademikoena zein euren lobbyena, banku eta multinazionalena eta barne adostasunen sare osoarena, horrek barnebiltzen duen botere egiturarena: baina une berean hezkuntza esparruko sektore proletarioen berehalako interesei erantzuteko gai izan behar du eta proletalgoaren antolakuntza independentearen bidez eraginkorra dela erakutsi, unibertsitateko egunerokoan eragiten duten eremu guztietan botere eta indar kuotak borrokatuz eta tarteko sektoreak zein funtzionario progresistak langile klasearen interesen alde eta burgesiaren interesen aurka lerrokatzea lortuz. Ideia «zahar» hauek indarrez dei egiten digute Euskal Herrian zein Europan bizi dugun aro arteko atalasean, burgesiaren koadro alderdi instituzionalek begiratu ere egin nahi ez dieten arazo errealei erantzuteko eraginkortasun zanpatzailea erakusten dutelarik. Hobe esanda, alderdi horien kezka partekatua gazte belaunaldietan ernaltzen doan sozialismoaren mehatxua gelditzea da. Ez da hau pertsona hark edo honek suposatzen duen mehatxua, proletarizazio prozesu geldiezinak bizitzako eremu guztietan eragiten dituen baldintza objektibo zehatzetatik ezinbestean azaleratzen ari den subjektibitate iraultzaile baten mehatxua baizik.

Bestalde, aurreko astean Eunateko bigarren hezkuntzako institutuko ikasleen borroka luzeak, landutako garaipen bat lortu duela ere jakin genuen. Eunateko ikasleek, euren zentroan instalatutako bideo-bigilantziako kameren aurkako borroka prozesu bat garatu dute. Hezkuntza Sailak inorekin adostu gabe instalatu zituen kamerak ikastetxean eta Eunateko ikasleak, orientazio politikorako zentzu handiz, berehala jarri zuten martxan euren irudi eta intimitate eskubideak baina bereziki, askatasun politikoak larriki urratzen dituen bortxakeria honen aurkako borroka zorrotza. Ikasturte honetan zehar edonolako txantaje eta presioak jasan behar izan dituzte, Iruñerria osoko ikasle grebaren debeku politikoa, «lanerako eskubidea» (sic!) defendatzeagatik sasi sindikatu bat edo besteren negar zotinak eta funtzionarioenak barne eta, oztopo guztien gainetik, determinazio irakaspen berri bat eman digute. Elkartu eta euren interesak babesteko Iruñerriako Autodefentsa Sarea osatu dute. Euren borroka gauzatzen jakin dute, euren planteamenduak garatzeko auzoan zilegitasuna irabaziz. Kalera atera era klase elkartasunez ekiten jakin dute, ekintza batasun sozialistarekin, Iruñeako kaleak zeharkatu zituen manifestazio jendetsu baten bitartez. Orain beste batzuek nahi dute borroka horren protagonismoa. Baina protagonismoa iniziatiba politikoa duenak dauka, zer egiten duen dakien horrek, gertakarien logika menderatzen duenak. Ez da Eunateko segurtasun kameren aurkako borroka soil bat, ikastetxe guztietako segurtasun kameren aurkako borroka bat da, langile klasearen kontrol politikorako metodo hauekiko baztertze orokor bat finkatzea xede duen borroka kulturala. Proletalgoaren ikasle antolakuntza sozialista independentea zilegitzeko borroka bat da. Zentzu honetan, orientazio sozialistako ikasleen borroka iniziatibak hausnarketak eragin ditu jende askoren baitan. Hori da hegemonia. Adin txikikoen bideo-bigilantzia erantzule instituzional eta «kulturalak» dituen aberrazio bat baino ez da.

Hezkuntza esparrutik haratago, instituzio burgesak duela hamarkada bat baino gehiagotik lurralde osoan zehar, espazio publiko zein pribatuetan, kale eta azpiegituretan, edota etxebizitza pribatuetan modu ilegalean ezartzen ari diren bideo-bigilantzia panoptikoaren aurrean jarraitu beharreko bidea erakutsi digute Eunateko ikasleek. Proletalgoaren erantzunak sendoa izan behar du, gure askatasun politikoak, gaurko eta etorkizuneko belaunaldien borroka baldintzak eta etxaldeetako abereen moduan grabatu eta bigilatuak izatearen aurrean gure duintasuna ere jokoan ditugu. Klase menderatzailea da grabatua eta kontrolatua izan behar duena, bere ustelkerian, erabaki ezkutuetan, bilera sekretuetan, azpijokoetan, kutxan eskua sartzean, sare klientelarretan, klase estatuaren instituzioetan, alderdi eta sindikatuetako gabinete burokratikoetan, bere inpunitatean.

Bi aurrerapauso hauek, Ikasle Abertzaleakek eta Ikasle Autodefentsa Sareek gauzatutako borroken bitartez ikasturtean eskuratutako lorpenei batzen zaizkie: ikasle gelak, ebaluaketa irizpideen aldaketak, greba eskubideak, segurtasun guardien gaiaren baitan polizia-campusaren aurka eginiko pausoak etab.

Hori dela eta, Eunateko ikasle taldea, bereziki Iruñerriako ikasle mugimendua eta orokorrean Euskal Herriko ikasle mugimendu guztia zoriontzeko aprobetxatu nahi dut: aurten pauso handiak eman dituzue militantzia ereduan, borroka moldearen eraginkortasunean, zuen planteamenduaren seriotasunean. Ez jarri arretarik jasotzen ari zareten gezur eta eraso sortari, hauek zuen borrokaren zilegitasunaren eta zuen determinazio zein eraginkortasunaren sintoma baitira. Langile klase osoarentzat eredu komunista zarete.

Era berean, Ikasle Abertzaleaken militantzia osoari nire errespetua adierazi nahi diot, euren antolakundea soldatapeko arduragabe eta manipulatzaileen partetik jasotako gezur eta kalumnien foku mediatikoa zen bitartean, disziplina eredugarriz, modu isil eta arduratsuz, maila politiko handiko kongresu bat garatzeagatik. Beste behin, ez dute onartuko inongo errespeturik gabe, kanpotik esku hartzen saiatuz kongresu bat eskatzen irrigarri geratu izana, etxe barruan maila handiko eztabaida gauzatzen ari zen bitartean, militantzia osoak modu partehartzailean eta erabateko adostasunez berretsi duen behin betiko ponentzia irakurtzean ikusten den bezala.

Orokorrean, beharrezkoa da ikasle borrokaren aurrerakaden hausnarketa orokor batzuk egitea.

Proletalgoaren interesen defentsarako antolaketak garrantzi handiko orientazio estrategikoa du. Sektore eta destakamentu komunista guztiek horren kontziente izan beharko lukete, berau indartu eta elikatuz, proletalgoaren antolaketa politikorako eskola baita borroka defentsiboa. Ez dago Iraultza Sozialistarik proletalgoaren masa antolakunderik gabe, bilakaeran den prozesu sozialistarik gabe, indar proletarioen metaketarik gabe eta ez dago antolakunderik eta indar proletarioen metaketarik borrokaren eraginkortasunik, indar korrelaziorik, porrot baino garaipen gehiagorik eta aldeko balantza duen klase borrokaren dinamismorik gabe. Borroka hauek ekonomizismo apolitiko huts batera ez murrizteak, ez du inondik ere inplikatzen proletalgoaren maila guztietako borroka defentsiboak serio hartu behar ez direnik. Eskala sozialean posizioak mantendu eta irabaztea hil ala bizikoa da eta, hau ez egiteak, proletalgoa borroka handiagoei ekiteko ezgaituko luke. Are gehiago, hau ez egiteak disolbatu du proletalgoaren nortasun politikoa, berau atomizatuz eta klase etsaien antolakundeen bandera faltsuen pean lerrokatuz, edo estetizismo militante herrikoi batera, militantzia kultural boluntarista eta auto-txikitzaile axolagabe batera mugituz. Borroka defentsibo horiexek dira, klase batasun, diziplina eta eskala sozial izaera dutenean, une berean, antolakuntza proletarioaren eraginkortasuna eta burgesiaren alderdi eta instituzio antolakuntzaren mugak erakusten dituztenak. Hau da, borroka defentsiboak dira antolakuntza proletarioa garatzeko beharra erakusten dutenak, antolakuntza honetan eraldaketa prozesu ebolutibo eta hazkorrak elikatuz, ofentsiba batasun perfekzionatu baten norabidean jarri eta botere hartzea eta ekoizpena sozializatzeko antolakuntza posizioak aurreratzen joateko beharra azaleratzen dutenak.

Ekoizpenaren sozializazioa ez da mundu ero, idealista eta gauzaezin bat. Ezin zaio moralki lur jota dagoen proletalgo bati modu teorikoan azaldu: mundu honen garapen logiko eta arrazionala den neurrian, emankortasuna, askatasuna, zoriontasuna, denboraren erabilgarritasuna eta adiskidetasun komunitatearen gorpuztea da, indar teknikoaren arazketaz antolakuntza modu hobeago baten gauzapena dakarrena, gaurko borroka errealetan, klase egitasmo horien dimentsio etiko erreal eta eraginkor moduan azaldu behar da. Honela, estrategia sozialistak, zigortuen dauden sektoreen berehalako interesen aldeko egungo borroka errealetan, osagai nagusiki aurre-figuratibo eta hezitzailea izan behar du. Antolakuntza proletario bidez prozesu sozialen gaineko kontrola egikaritzea ezinbestekoa da boterea hartzeko: kontrol gehiagorekin, boterea hartzeko aukera gehiago. Kontrol gutxiagorekin, ahultasun handiagoa.

Indar korrelaziorik gabeko kontzesio instituzionalak propaganda burges hutsa dira. Alabaina, klase borrokaren ondoriozko indar korrelazioen araberako kontzesio instituzionalak indar hauspoak dira, sozialismoarentzat antolakuntza potentzia dutenak. Langile antolakuntzak burgesiari men egitera behartzea lortzen duen bakoitzean indartu egiten gara. Autodefentsa eta ofentsiba ez dira banatuta dauden kategoriak. Prozesu dialektiko baten zatiak dira, eta ziklo iraultzaileen historiak erakusten digu hau.

Ez dago sozialismorik proletalgorik gabe. Sozialismoa, proletalgoak lurraldearen gainean gauzatzen duen boterea da. Estrategia sozialista, proletalgoak boterea hartzeko duen estrategia da, ekoizpena eta ekoizpen bitartekoak sozializatzea eta botere burgesa erauztea xede duena. Belaunaldi arteko deskonposizioan aurkitzen den klase ertainak ezin du subjektu sozialista izan; batzuek dioten moduan eta izen faltsu asko jartzen dizkioten arren, bere estrategiak ez baitu sozialismoarekin zerikusirik, mundu honetan egonkortzearekin eta honekiko arduragabekeriarekin baizik. Destakamentu teoriko iraultzaile batek ere ezin du subjektu sozialista izan proletalgoaren berehalako interesekin bat egiten ez duen heinean, baizik eta soilik interes hauek bere bereiztasun eta zehaztasunean defendatzeko gai denean eta aldi berean berauek gauzatzeko marko ekonomiko, sozial, kultural eta politiko burgesa gainditzeko beharra erakusten duenean.

Proletalgoak, bizitzako esparru guztietan bere interesen arabera eta modu diziplinatuan antolatu behar du; zoriontasuna, askatasuna eta komunitate soziala eskala handian gauzatzeko asmoetan hezi behar du. Gezurti guztiei zein barne ezegonkortasunaren protagonista eta elementu direnei, zein kanpotik erakusten zaizkion bandera faltsuei mozorroa kendu behar die. Borroka politikorako indarrak lortzeko, bere klasearen jomuga historikoen baitan hezi behar du. Behar hau bere helburuekiko homogeneoa da: lortu nahi baditu ez du beste biderik eta, horretarako, bere interesen autodefentsa diziplinatuaren, gatazken planteamenduaren eta hauek irabazteko sistematizazio taktikoaren atazak ezinbestekoak dira.

Hau «ziklo» izaera duen heziketa militanteko eta indar metaketarako prozesu sozialista bat da, hau da, hamarkadak iraungo dituena. Askok hasieran ematen dutenaren aurkakoa izaten amaituko dute eta beste askok alderantziko bidea egingo dute.

Orainaren eta etorkizunaren fusioa, iraganeko irakaspenetatik bildu dezakegun antolakuntza eta inteligentzia estrategiko guztia aplikatzea eskatzen digun hari meharra da. Zentzu honetan, azken urteetan Euskal Herriko ikasle borroka eta bere antolakuntza forma eredugarria, jarraitu beharreko bidea marrazten ari dela esan dezakegu.

Kolitza

2019ko maiatzak 22

[ES]

«Lan umil, isil, eta eraginkorraren militantzia kulturan egonkortzen ari gara. Izan ere, ikasleriaren eta proletargoaren bizitzetan ekarpen garrantzitsuak egiteko gaitasuna duen ikasle antolakunde sozialista izatea da helburua. Hauek dira emaitza onak eta hau da bidea.»

Manex Gurrutxaga, Miembro de Ikasle Abertzaleak. Discurso pronunciado en el VII Congreso de la Organización

La semana pasada hemos recibido dos buenas noticias en el ámbito educativo para los intereses del proletariado.

Por un lado, la lucha decidida y responsable de Unibertsitateko Indar Batasuna contra la norma 12.2, contraria a los intereses del estudiantado en el modelo del sistema de evaluación, comienza a dar sus frutos, ya que la comisión de grado (gradu batzordea) de la UPV ha admitido la propuesta hecha por UIB para la modificación de la norma. Es una ampliación mínima de los derechos del estudiantado, pero un paso de gigante para la lucha por el Socialismo en Euskal Herria.

Por primera vez en mucho tiempo, la organización estudiantil sirve de forma eficaz para llevar a cabo sus propósitos mediante la lucha en la universidad, y lo hace como organización independiente del proletariado. Es decir, habiendo abandonado definitivamente el peso muerto de un activismo militante meramente propagandístico, junto con un marco político interclasista que instrumentalizaba totalmente al movimiento estudiantil, que le imponía una agenda política de bloqueo de los intereses reales de clase, y le impedía ser efectiva para los intereses del proletariado en el ámbito educativo. Es decir, la organización estudiantil muestra por primera vez, aun con todas las fuerzas políticas de la universidad en contra, una efectividad en sus luchas que nunca tuvo, y lo hace bajo las banderas del socialismo, bajo la iniciativa militante socialista.

La estrategia socialista debe señalar la insuficiencia del marco del poder y dominación de la burguesía, de las instituciones burguesas, de la universidad de los empresarios, los intelectuales académicos y sus lobbys, la banca y las multinacionales, y toda la red interna de consenso, todo el aparato de poder integrado que supone: pero debe ser capaz de responder simultáneamente a los ntereses inmediatos de los sectores proletarios de la comunidad educativa y mostrar ser eficaz mediante la organización independiente del proletariado, combatiendo cuotas de poder y fuerza en todos los ámbitos que afectan a la cotidianidad universitaria, y posicionando a los sectores intermedios y al funcionariado progresista a favor de los intereses de la clase trabajadora, y en contra de los intereses de la burguesía. Estas «viejas» ideas llaman poderosamente a la puerta del umbral de épocas en el que nos encontramos, en Euskal Herria y en Europa, mostrando su aplastante efectividad para problemas reales de los que los partidos institucionales de cuadros burgueses no tienen ni la más mínima preocupación. O más bien: su preocupación compartida es atajar la amenaza del socialismo en las jóvenes generaciones. Una amenaza que no consiste en estas o aquellas personas, sino en la inevitable emergencia de la subjetividad revolucionaria a partir de unas condiciones objetivas dadas, en todos los ámbitos de la vida, por el inexorable proceso de proletarización.

En segundo lugar, la semana pasada hemos recibido también la noticia de que la larga lucha de los estudiantes en el instituto de secundaria Eunate ha conseguido también una trabajada victoria. Los estudiantes del centro han desarrollado un proceso de lucha contra la instalación de cámaras de videovigilancia en su centro educativo. El departamento de educación instaló las cámaras en el centro sin acordarlo con nadie, y los estudiantes de Eunate comenzaron de inmediato y con gran sentido de la orientación política una lucha tajante contra esa grandísima vulneración de sus derechos a la imagen, a la intimidad, y lo que es más importante, a las libertades políticas. A lo largo de este curso han tenido que soportar todo tipo de chantajes y presiones, incluida la prohibición política que roza la ilegalidad de una huelga estudiantil en todo Iruñerria, lloriqueos de funcionarios y algún que otro supuesto sindicato por el «derecho al trabajo» (sic!), y por encima de todos los obstáculos nos han dado una nueva lección de determinación. Han sabido reunirse y proteger sus intereses, formando la Red de Autodefensa de Iruñerria. Han sabido llevar a cabo su lucha y ganar para sus planteamientos la legitimidad en el barrio. Han sabido salir a la calle y actuar con solidaridad de clase, con unidad de acción socialista, mediante una multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Iruñea. Ahora otros quieren el protagonismo de esa lucha. Pero el protagonismo lo tiene quien lleva la iniciativa política, quien sabe lo que hace, quien domina la lógica de los acontecimientos. No es una mera lucha contra las cámaras de seguridad en Eunate, es una lucha contra las cámaras de seguridad en todos los centros educativos, es una lucha cultural, por la instauración de un rechazo generalizado a estos métodos de control político contra la clase trabajadora. Y es una lucha por la legitimidad de la organización estudiantil socialista independiente del proletariado. En esto, la iniciativa de la lucha estudiantil de orientación socialista ha hecho reflexionar a mucha gente. Eso es hegemonía. La video-vigilancia a menores de edad es una aberración con responsables institucionales y «culturales».

Y más allá del ámbito educativo, los estudiantes y las estudiantes de Eunate nos han enseñado el camino ante la video-vigilancia panóptica que las instituciones burguesas están implantando desde hace más de una década en todo el territorio, en los espacios públicos y privados, en calles e infraestructuras, incluso en viviendas privadas de forma incluso ilegal. La respuesta del proletariado tiene que ser tajante, nos jugamos nuestras libertades políticas, las condiciones de lucha de las presentes y futuras generaciones, además de nuestra dignidad, de no ser grabados y vigilados como animales de granja. Es la clase dominante la que debe ser grabada y controlada, en su corrupción, en sus decisiones ocultas, en sus reuniones secretas, en sus chanchullos, en su meter mano en la caja, en su red clientelar, en sus instituciones del estado de clase, en sus gabinetes burócratas de partido y sindicato, en su impunidad.

Estos dos pasos adelante se suman a las victorias que a lo largo de este curso Ikasle Abertzaleak y las Redes de Autodefensa Estudiantiles han conseguido mediante sus luchas: ikasle gelas, cambios en los sistemas de evaluación, derechos de huelga, avances en contra del campus policial con el tema de guardias de seguridad, etc.

Quiero por lo tanto aprovechar para felicitar al grupo de estudiantes de Eunate, a todo el movimiento estudiantil de Iruñerria en particular y de Euskal Herria en general, este año habéis dado grandes pasos en el modelo de militancia, en la efectividad del modelo de lucha, en la seriedad de vuestros planteamientos. No prestéis atención a la red de mentiras y a los ataques que estáis recibiendo, son síntoma de la legitimidad de vuestra lucha, y de la eficacia de vuestra determinación. Sois ejemplo comunista para toda la clase trabajadora.

También quiero mostrar mi respeto a toda la militancia de Ikasle Abertzaleak por haber desarrollado un congreso de gran nivel político, con una disciplina ejemplar, de forma discreta y responsable, mientras su organización era foco mediático de todo tipo de calumnias y mentiras por parte de irresponsables y manipuladores a sueldo. Una vez más, no reconocerán el ridículo que hicieron pidiendo la celebración de un congreso desde fuera, de forma entrista y sin ningún respeto, cuando de puertas adentro toda la militancia ya estaba desarrollándolo, de forma participativa y con debates de gran contenido como puede observarse al leer la ponencia definitiva, aprobada por unanimidad.

En general es necesario hacer unas reflexiones generales de los avances en la lucha estudiantil.

La organización para la defensa de los intereses del proletariado tiene una orientación estratégica de gran importancia. Todos los sectores y destacamentos comunistas deberían de ser conscientes de ello, reforzarla y alimentarla. Es la escuela política y organizativa del proletariado. No hay Revolución Socialista sin organización de masas del proletariado, sin proceso socialista en devenir, sin acumulación de fuerzas proletarias, y no hay organización y acumulación de fuerzas proletarias sin efectividad en la lucha, sin correlaciones de fuerzas, sin más victorias que derrotas, sin el dinamismo de la lucha de clases con una balanza favorable. No reducir esas luchas a mero economicismo apolítico no implica en absoluto no tomarse en serio las luchas defensivas del proletariado a todos los niveles. Mantener y ganar posiciones a escala social es vital, y el no hacerlo desacreditaría al proletariado para luchas mayores. Es más, no hacerlo ha disuelto la identidad política del proletariado, atomizándolo y alistándolo bajo falsas banderas, en organizaciones enemigas de clase, o condenándolo a un esteticismo localista, a una militancia cultural irrelevante, voluntarista y autodestructiva. Son esas mismas luchas defensivas, cuando tienen un carácter de unidad de clase, disciplina y escala social, las que muestran a la vez la eficacia de la organización proletaria y los límites de la organización institucional y de partidos de la burguesía, es decir, la necesidad de desarrollar la organización proletaria, de alimentar el proceso de transformaciones de la organización proletaria evolutivo y siempre creciente hacia la unidad de ofensiva perfeccionada, de avanzar sus posiciones organizativas para la toma del poder y la socialización de la producción.

La socialización de la producción no es un mundo alocado, idealista e irrealizable, no puede presentarse de manera teórica ante el proletariado desmoralizado: en la medida en que es el desarrollo lógico y racional de este mundo, la purificación de la fuerza técnica en una forma organizativa social superior, de mayor abundancia, libertad, felicidad, disponibilidad de tiempo y comunidad fraternal, debe presentarse en la lucha real del presente por la dimensión ética real y eficaz de los propósitos de clase. De tal manera que la estrategia socialista debe tener un grandísimo componente pre-figurativo y educativo en las luchas reales, actuales, por los intereses inmediatos de los sectores más castigados. El control de los procesos sociales mediante la organización proletaria es indispensable para la toma del poder: a mayor control, mayor opción de toma del poder. A menor control, mayor debilidad.

Las concesiones institucionales sin correlación de fuerzas son mera propaganda burguesa. Sin embargo, las concesiones institucionales a causa de una correlación de fuerzas de clase son brotes de fuerza, de potencia organizativa para el socialismo. La autodefensa y la ofensiva no son categorías separadas. Son partes de un proceso dialéctico, y la historia de los ciclos revolucionarios lo demuestra.

No hay socialismo sin proletariado. El socialismo es el poder territorializado del proletariado. La estrategia socialista es la estrategia por la toma del poder por parte del proletariado, para el derrocamiento del poder burgués y la socialización de la producción y de los medios de producción. La clase media (en descomposición generacional) no puede ser el sujeto socialista como dicen algunos, por muchos nombres falsos que le pongan, y su estrategia no tiene nada que ver con el socialismo, sino con una actitud acomodaticia e inescrupulosa en este mundo. Un destacamento teórico revolucionario tampoco puede ser el sujeto socialista, si no se fusiona con los intereses inmediatos del proletariado y es capaz de defenderlos en su particularidad, mientras muestra la necesidad de superar el marco general económico, social, cultural, y político burgués para poder realizarlos.

El proletariado debe organizarse en gran escala, bajo sus propios intereses y de forma disciplinada en todos los ámbitos de la vida cotidiana; debe educarse en aspirar a la felicidad, a la libertad y la vida en comunidad social. Debe desenmascarar a todos los farsantes, a todos los protagonistas y elementos de desestabilización interna, y a todas las falsas banderas que se le muestran desde el exterior. Debe educarse en las aspiraciones históricas de su clase para tener fuerzas para la lucha política. Esta necesidad es homogénea a sus objetivos: si quiere alcanzarlos, no hay otra vía. Y para eso son indispensables las tareas de autodefensa disciplinada de sus propios intereses, el planteamiento de conflictos y la sistematización táctica para vencerlos.

Este es un proceso socialista de educación militante y de acumulación de fuerzas que tiene carácter «de ciclo», es decir, que va a durar décadas. Muchos acabarán siendo lo contrario de lo que parecían al principio, y muchos lo harán también, de forma inversa.

La fusión del presente con el futuro es la fina línea que requiere la aplicación de toda la inteligencia estratégica y organizativa que podamos reunir con las enseñanzas del pasado. En esto, la lucha estudiantil de los últimos años en Euskal Herria y su ejemplar forma de organización vienen marcando el camino a seguir.

Kolitza

22 de mayo de 2019

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Un comentario

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *