Mara­vi­llas gaz­tetxea­ren agi­ria epai­ke­ten hari­ra /​Comu­ni­ca­do del Gaz­tetxe Mara­vi­llas en rela­ción con los juicios

[wpdm_​package id=“100457”]

[EUS]

MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA

Bi hilabete pasa egin dira Maravillas Gaztetxea hustu zutenetik inspekzio tekniko baten aitzakipean. Ez dugu ahaztuko asteetan zehar gure auzoak pairatutako okupazio poliziala zein honen ondorioak.

Argi daukagu zein zen helburua; Maravillas Gaztetxea beste behin ere erasotzeaz ez ezik, gure mundua ulertzeko era hormatu nahi izan dute. Aste horretan, ehundaka izan ziren zauritu eta identifikatu gaztetxearen defentsan aritzeagatik; bitartean, espazioa eta proiektua suntsitzen zutelarik.

Proiektua gauzatzeko erabilgarri genuen material oro lapurtu egin dute; Iruñerriko kolektibo ezberdinek euren proiektuak finantzatzeko Herri Dendan salgai jarritakoekin batera.

Momentuz, dakigunez, 82 lagun dira errepresio juridikoa jasoko dutenak:

35 auziperatu (7 atxilotu, bat gartzelan sartzeko arriskuan). 27 isundu. Gutxienez beste 20 isunduak izateko arriskuan.

Maiatzaren 9an egingo den epaiketarekin batera, martxoaren 11, 12 eta 14an deklaratzera deituak izan ziren hainbat pertsona. Erre-presio judiziala ez ezik, ekonomikoki erasotuak izan gara ere; mo-mentuz, 100.000 eurotik gorako isunen bitartez.

Herriak ere eman du erantzuna: tabernariek, elkarteek, auzoki-deek... Gaztetxearekiko elkartasuna erakutsi digute, kalejiretan, kontzentrazioetan, manifestazioetan eta baita egunerokotasu-nean ere. Horregatik orain inoiz baino gehiago argi daukagu Iruñeko Alde Zaharrak espazio autogestionatu baten beharra daukala eta ez gaituztela geldituko hura lortzeko bidean.

Maravillas Gaztetxea hustu izanen dute, baina orain arte eraiki-takoa ezingo dute sekulan hormatu.

[ES]

MARAVILLAS GAZTETXEA • GUNE SOZIAL AUTOGESTIONATUA

Han pasado dos meses desde del desalojo del Gaztetxe Maravillas bajo la excusa de una inspección técnica. No hemos olvidado la ocupación policial que sufrio el barrio durante semanas y lo que ello supuso.

Tenemos claro cuel era el objetivo; además de atacar una vez mes el Gaztetxe Maravillas, tapiar tambien nuestra manera de entender el mundo. Esa semana un centenar de personas fueron heridas e identificadas por defender el Gaztetxe, siendo destruido el espacio al mismo tiempo.

Nos han robado todo material que nos permitía construir y llenar de vida el proyecto, junto con los materiales que diferentes colectivos del barrio pusieron en la Herri denda para poder financiar sus proyectos.

Por lo que de momento sabemos, 82 personas serán reprimidas juridicamente:

35 encausadas (7 detenidas, una con riesgo de cárcel). 27 multadas. Por lo menos 20 personas más con riesgo de ser multadas.

Junto al juicio que se celebrará el 9 de mayo, los dias 11, 12 y 14 de marzo varias personas fueron llamadas a declarar. Además de la represión judicial, hemos sido atacadas econernicamente; con multas, por ahora, de mes de 100.000€.

Han pasado dos meses, y tal y como lo hemos conocido durante mas de 20 años, el Palacio Marqués de Rozalejo, hoy no es mas que un edificio destruido, gris y vacio para el barrio.

El pueblo también ha respondido: los comercios, las vecinas, las asociaciones... nos han demostrado solidaridad con el Gaztetxe el dia a dia como en kalejiras, concentraciones, manifestaciones...

Por todo ello, tenemos muy claro que Alde Zaharra necesita un espacio autogestionado y que nada nos va a parar. Habran desalojado el Gaztetxe Maravillas, pero nunca podran tapiar lo construido.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *