[Eusk/​Cast] LLa­ma­da urgen­te de Herri­ra, para el sába­do 18 en Bilbo

Eus­ke­ra

Iosu Uri­betxe­ba­rria­ren egoe­ra limi­tea dela-eta, Herri­rak urgen­tziaz­ko deial­dia egin du dato­rren larun­ba­tean Bil­bo­ra joa­te­ko. Urgen­tziaz­ko deial­di oro­ko­rra da eta berau zabal­tze­ko eskae­ra luzatzen dizue­gu. Hitzor­dua 12:30tan izan­go da Eus­kal­du­na Jau­re­gian. Iosu eta gai­xo dau­den gai­non­tze­ko 13 eus­kal pre­soen aska­ta­su­na­ren alde, espetxe poli­ti­ka kru­del eta ez giza­tiar honen amaie­ra bul­tzatze­ko, per­tso­na guz­tien giza esku­bi­deak sus­ta­tuak izan dai­te­zen, kon­pon­bi­dea eta bakea nahi dugu­la­ko, larun­ba­tean denok zau­de­te gon­bi­da­tu­ta. Abuz­tuak 18, goa­zen Bil­bo­ra! #IosuAs­ka­tu #14akHerrira

Cas­te­llano

La situa­ción de Iosu es una situa­ción lími­te. Para el sába­do 18 herri­ra hace un lla­ma­do URGENTE para acu­dir en masa a Bilbo.

Y hace­mos una lla­ma­mien­to para exten­der al máxi­mo este lla­ma­mien­to. Tod@s el sás­ba­do a las 12 y media en el pala­cio Eus­kal­du­na para pedir la liber­tad de Iosu y los otros 13 pre­sos con enfer­me­da­des gra­ves. Y para exi­gir el final de la cruel póli­ti­ca peni­ten­cia­ria. Que­re­mos la paz y el acuer­do para Eus­kal Herria.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *