[Eusk/​Cast] LLa­ma­da urgen­te de Herri­ra, para el sába­do 18 en Bilbo

Eus­ke­ra

Iosu Uri­betxe­ba­rria­ren egoe­ra limi­tea dela-eta, Herri­rak urgen­tziaz­ko deial­dia egin du dato­rren larun­ba­tean Bil­bo­ra joa­te­ko. Urgen­tziaz­ko deial­di oro­ko­rra da eta berau zabal­tze­ko eskae­ra luzatzen dizue­gu. Hitzor­dua 12:30tan izan­go da Eus­kal­du­na Jau­re­gian. Iosu eta gai­xo dau­den gai­non­tze­ko 13 eus­kal pre­soen aska­ta­su­na­ren alde, espetxe poli­ti­ka kru­del eta ez giza­tiar honen amaie­ra bul­tzatze­ko, per­tso­na guz­tien giza esku­bi­deak sus­ta­tuak izan dai­te­zen, kon­pon­bi­dea eta bakea nahi dugu­la­ko, larun­ba­tean denok zau­de­te gon­bi­da­tu­ta. Abuz­tuak 18, goa­zen Bil­bo­ra! #IosuAs­ka­tu #14akHerrira

Cas­te­llano

La situa­ción de Iosu es una situa­ción lími­te. Para el sába­do 18 herri­ra hace un lla­ma­do URGENTE para acu­dir en masa a Bilbo.

Y hace­mos una lla­ma­mien­to para exten­der al máxi­mo este lla­ma­mien­to. [email protected] el sás­ba­do a las 12 y media en el pala­cio Eus­kal­du­na para pedir la liber­tad de Iosu y los otros 13 pre­sos con enfer­me­da­des gra­ves. Y para exi­gir el final de la cruel póli­ti­ca peni­ten­cia­ria. Que­re­mos la paz y el acuer­do para Eus­kal Herria.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *