Maiatzak 26ko min­te­gian ize­na ema­te­ko auke­ra zaba­lik dago astean zehar- Askapena

Maiatza­ren 26an, larun­ba­tez, Aska­pe­na­ren I For­ma­zio Min­te­gia­ren biga­rren egu­na izan­go da. 

Par­te har­tu nahi due­nak, astean zehar ize­na ema­te­ko auke­ra izan­go du, eta horre­ta­ra­ko mezu bat idatzi behar du bere datu per­tso­na­le­kin [email protected]​askapena.​org helbidera.

Sal­neu­rria: 15 euro (baz­ka­ria barne)

Maiatzak 26

10:00etan: Non­dik gatoz, Eus­kal Herria 500 urte eta gero (Flo­ren Aoiz – His­to­ria­la­ria) Euskaraz

12:00etan: Abya Yala: Uto­pia­ren eta inpe­ria­lis­moa­ren amets (Luis­mi Uhar­te ‑EHU-ko ira­kas­lea) Euskaraz

Baz­ka­ria

16:00etan: Euro­pa zaha­rre­ko erre­sis­ten­tzia berriak: Esta­tu­rik gabe­ko nazioak eta ezke­rra Euro­pan (Igor Urru­ti­koetxea – LAB-eko Nazioar­te­ko idaz­ka­ria) Euskaraz

18:00etan: Inter­na­zio­na­lis­moa: herrien arte­ko xamur­ta­su­na (Aska­pe­na) Euskaraz

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *