[Iru­ña] Jóve­nes lla­man a ocu­par la pla­za del Cas­ti­llo todo el fin de semana

#Martxo­koI­raul­tza: herri akan­pa­da Gaz­te­lu pla­zan aste­bu­ru osoan zehar. Denok plazara!!!

Dece­nas de jóve­nes acam­pan en la pla­za del Cas­ti­llo. Lla­man a ocu­par la pla­za todo el fin de sema­na. Aumen­ta la pre­sen­cia de Poli­cía Muni­ci­pal. DENOK PLAZARA!!! Orain baz­ka­ria, arratsal­de osoan zehar eki­me­nak plazan.

#Martxo­koI­raul­tza aurre­ra doa Iru­ñe­rrian, eta gaur goi­zean doze­na­ka gaz­teek Gaz­te­lu pla­za har­tu dute herri akan­pa­da bat egi­te­ko. Dagoe­ne­ko pan­kar­tak egi­ten ari dira, baz­ka­ria pres­ta­tu, arratsal­dean tai­le­rrak eta asan­bla­da bat egin­go dute… Asmoa da aste­bu­ru osoa ego­tea hor. Udal­tzai­ne­kin lehe­nen­go ara­zoak izan dituz­te jada.
Deial­di urgen­tea Gaz­te­lu pla­za­ra joa­te­ko: DENOK PLAZARA!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *