Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­nez Ikaz­te­gie­tan, Bil­bon, Iru­ñean eta Gas­tei­zen- Askapena

Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­nez eki­men anda­na buru­tu­ko dira dato­zen asteo­tan Eus­kal Herrian. Hona hemen, gaur hasi­ta Ikaz­te­gie­tan, Bil­bon, Iru­ñean eta Gas­tei­zen izan­go dire­nak. Hala ere eki­men gehia­go­ren berri eman­go dizue­gu dato­zen egunotan

Gui­pu­koa­ko Ikaz­te­gie­ta herrian, gaur osti­ra­la (hilak 25), Pales­ti­nan izan diren Aska­pe­na­ko bri­ga­dis­tek hitzal­dia eman­go dute ilun­tze­ko bede­ratzie­tan. Hitzal­dia Uda­letxe­ko are­toan izan­go da.

Gas­tei­zen Aza­roa­ren 29an, Pales­ti­na herria­re­ki­ko elkar­ta­sun egu­na­ren hari­ra kon­zen­tra­zioa «Ez jolas­tu Pales­tia­rren zapa­la­kun­tza­re­kin!» lema­pean, Dato kale­ko Ima­gi­na­riu­men aurrean 19:30ean.

Ara­ba­ko hiri­bu­ruan jarrai­tuz Aben­dua­ren 2an 18:00etan, Pales­ti­na­ren ingu­ru­ko hitzal­dia izan­go da Garrai­xi taber­nan eta Aben­dua­ren 21ean 20:30ean «Pales­ti­ne (off the record)» doku­men­ta­la­ren proiek­zioa izan­go da Hala Bedi Taber­nan.

Bil­bon Aza­roa­ren 29an, 19:00etan Ima­gi­na­rium den­da­ren aurrean (Dr. Atxu­ka­rro 3, Indautxu) kon­zen­tra­zioa «Made in Israel» jos­tai­lu­rik ez! lelopean.

Iru­ñean, aben­dua­ren 1ean 18:00etan, LABe­ko egoitzan (Río Arga kale­ko 12 – 14 behe­ko solai­ruan) Pales­ti­na­ko egoe­ra­ren gai­ne­ko hitzal­dia­ren izan­go da Faiez Ele­ma­re sin­di­ka­lis­ta­ren esku­tik. Faiez Pales­ti­na­ko Sin­di­ka­tuen Fede­ra­zio­ko lehen­da­ka­rior­dea da eta Gaza­tik dator. Hitzal­dia ire­kia da, eta beraz, denok zau­de­te gonbidatuta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *