Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­nez Ikaz­te­gie­tan, Bil­bon, Iru­ñean eta Gas­tei­zen- Askapena

Pales­ti­na­re­ki­ko elkar­ta­su­nez eki­men anda­na buru­tu­ko dira dato­zen asteo­tan Eus­kal Herrian. Hona hemen, gaur hasi­ta Ikaz­te­gie­tan, Bil­bon, Iru­ñean eta Gas­tei­zen izan­go dire­nak. Hala ere eki­men gehia­go­ren berri eman­go dizue­gu dato­zen egunotan

Gui­pu­koa­ko Ikaz­te­gie­ta herrian, gaur osti­ra­la (hilak 25), Pales­ti­nan izan diren Aska­pe­na­ko bri­ga­dis­tek hitzal­dia eman­go dute ilun­tze­ko bede­ratzie­tan. Hitzal­dia Uda­letxe­ko are­toan izan­go da.

Gas­tei­zen Aza­roa­ren 29an, Pales­ti­na herria­re­ki­ko elkar­ta­sun egu­na­ren hari­ra kon­zen­tra­zioa «Ez jolas­tu Pales­tia­rren zapa­la­kun­tza­re­kin!» lema­pean, Dato kale­ko Ima­gi­na­riu­men aurrean 19:30ean.

Ara­ba­ko hiri­bu­ruan jarrai­tuz Aben­dua­ren 2an 18:00etan, Pales­ti­na­ren ingu­ru­ko hitzal­dia izan­go da Garrai­xi taber­nan eta Aben­dua­ren 21ean 20:30ean «Pales­ti­ne (off the record)» doku­men­ta­la­ren proiek­zioa izan­go da Hala Bedi Taber­nan.

Bil­bon Aza­roa­ren 29an, 19:00etan Ima­gi­na­rium den­da­ren aurrean (Dr. Atxu­ka­rro 3, Indautxu) kon­zen­tra­zioa «Made in Israel» jos­tai­lu­rik ez! lelopean.

Iru­ñean, aben­dua­ren 1ean 18:00etan, LABe­ko egoitzan (Río Arga kale­ko 12 – 14 behe­ko solai­ruan) Pales­ti­na­ko egoe­ra­ren gai­ne­ko hitzal­dia­ren izan­go da Faiez Ele­ma­re sin­di­ka­lis­ta­ren esku­tik. Faiez Pales­ti­na­ko Sin­di­ka­tuen Fede­ra­zio­ko lehen­da­ka­rior­dea da eta Gaza­tik dator. Hitzal­dia ire­kia da, eta beraz, denok zau­de­te gonbidatuta.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *