Gaz­teok gure sor­kun­tzak Duran­go­ko Azo­kan jar­tze­ko auke­ra izan­go dugu!

Eus­kal Herri­ko gaz­teok sor­me­na garatze­ko dugun gai­ta­su­na age­rian gera­tu da urtez urte. Bai­na, gaz­te sor­me­nak argi­ta­letxe edo­ta dis­ketxe­tan, zine­ma are­to­tan edo­ta arte gale­rie­tan leku­rik ez due­la iku­si dugu gehie­ne­tan. Asko­tan iku­si dugu eko­no­mi­ko­ki erren­ta­ga­rria den ala ez begi­ratzen dute­la soi­lik. Horre­ga­tik gaz­te sor­tzai­leen­tza­ko auke­ra eskai­ni nahi dugu. Zuen poe­siak, ipui­nak, ani­ma­zioak, abes­tiak, fan­zi­neak edo­ta arte­la­nak pla­za­ra­tu ahal iza­te­ko tres­na eta gunea izan­go da Duran­go­ko Azo­ka­ko Gaz­te Sor­kun­tza gunea.

Dei bere­zia egin nahi die­gu ere gaz­tetxe, gaz­te asan­bla­da eta gaz­te mugi­men­du­ko era­gi­le ezber­di­nei sor­tu dituz­ten gau­zak ber­ta­ra era­ma­te­ko (aldiz­ka­riak, dvd-ak, diskak…).

Beraz, gogo iza­nez gero oso erra­za da zuen sor­kun­tza Duran­go­ko Azo­kan jarri­ko dugun gunean iza­tea. Idatzi email bat (esker­tu­ko genu­ke urria­ren 15‑a baino lehen bidal­tzea) [email protected]​topatu.​info edo [email protected]​gmail.​com helbidera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *