Gaz­teok gure sor­kun­tzak Duran­go­ko Azo­kan jar­tze­ko auke­ra izan­go dugu!

Eus­kal Herri­ko gaz­teok sor­me­na garatze­ko dugun gai­ta­su­na age­rian gera­tu da urtez urte. Bai­na, gaz­te sor­me­nak argi­ta­letxe edo­ta dis­ketxe­tan, zine­ma are­to­tan edo­ta arte gale­rie­tan leku­rik ez due­la iku­si dugu gehie­ne­tan. Asko­tan iku­si dugu eko­no­mi­ko­ki erren­ta­ga­rria den ala ez begi­ratzen dute­la soi­lik. Horre­ga­tik gaz­te sor­tzai­leen­tza­ko auke­ra eskai­ni nahi dugu. Zuen poe­siak, ipui­nak, ani­ma­zioak, abes­tiak, fan­zi­neak edo­ta arte­la­nak pla­za­ra­tu ahal iza­te­ko tres­na eta gunea izan­go da Duran­go­ko Azo­ka­ko Gaz­te Sor­kun­tza gunea.

Dei bere­zia egin nahi die­gu ere gaz­tetxe, gaz­te asan­bla­da eta gaz­te mugi­men­du­ko era­gi­le ezber­di­nei sor­tu dituz­ten gau­zak ber­ta­ra era­ma­te­ko (aldiz­ka­riak, dvd-ak, diskak…).

Beraz, gogo iza­nez gero oso erra­za da zuen sor­kun­tza Duran­go­ko Azo­kan jarri­ko dugun gunean iza­tea. Idatzi email bat (esker­tu­ko genu­ke urria­ren 15‑a baino lehen bidal­tzea) [email protected]​topatu.​info edo [email protected]​gmail.​com helbidera.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *