Wal­ter, Gabi eta Unai fin­dan­tza­pean espetxe­tik ate­ra­ko dira – Askapena

gabi walter unai

*Iru­dian Madril­go lagu­nek Gabi, Wal­ter, Unai eta Arnal­do Ote­gi­ren argaz­kiei eusten.

Gogo­ra­ra­zi behar dugu, ordea, Aska­pe­na­ren kon­tra­ko auzia hor dagoe­la, guz­ti­ra 8 lagun atxi­lo­tu zituz­ten eta orain­dik epai­ke­ta egi­te­ke dago. Auzi, kri­mi­na­li­za­zio eta mehatxuen gai­ne­tik, Aska­pe­nak bere lanean jarraitze­ko asmo irmoa dau­ka: elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta elkar­ta­su­na­ren kri­mi­na­li­za­zioa­ri gai­len­du­ko zaio! Orain­dik bero dau­ka­gu EHre­kin V nazioar­te­ko elkar­ta­sun astean jaso­ta­ko elkar­ta­sun hai­ze fres­koa eta urru­ti­ra joan gabe, gaur ber­tan Zes­toan EH Pales­ti­na sareak anto­la­tu­ta­ko EH Pales­ti­na egu­na, kasu.

Gabi, Wal­ter eta Unai­ri, bai eta beren seni­de eta lagu­nei gure ongie­to­rri­rik beroe­na! Aupa zuek!!!

hamai­ka herri borro­ka bakarra!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *