Wal­ter, Gabi eta Unai fin­dan­tza­pean espetxe­tik ate­ra­ko dira – Askapena

gabi walter unai

*Iru­dian Madril­go lagu­nek Gabi, Wal­ter, Unai eta Arnal­do Ote­gi­ren argaz­kiei eusten.

Gogo­ra­ra­zi behar dugu, ordea, Aska­pe­na­ren kon­tra­ko auzia hor dagoe­la, guz­ti­ra 8 lagun atxi­lo­tu zituz­ten eta orain­dik epai­ke­ta egi­te­ke dago. Auzi, kri­mi­na­li­za­zio eta mehatxuen gai­ne­tik, Aska­pe­nak bere lanean jarraitze­ko asmo irmoa dau­ka: elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta elkar­ta­su­na­ren kri­mi­na­li­za­zioa­ri gai­len­du­ko zaio! Orain­dik bero dau­ka­gu EHre­kin V nazioar­te­ko elkar­ta­sun astean jaso­ta­ko elkar­ta­sun hai­ze fres­koa eta urru­ti­ra joan gabe, gaur ber­tan Zes­toan EH Pales­ti­na sareak anto­la­tu­ta­ko EH Pales­ti­na egu­na, kasu.

Gabi, Wal­ter eta Unai­ri, bai eta beren seni­de eta lagu­nei gure ongie­to­rri­rik beroe­na! Aupa zuek!!!

hamai­ka herri borro­ka bakarra!!!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *