Kuba­tar egu­na urta­rri­la­ren 15ean Ses­taon – Ses­tao-ko Gaz­te Asanblada

urta­rri­la­ren 15ean “Ses­tao­ko negu gorria” jar­du­nal­dien hari­ra, egun inter­na­zio­na­lis­ta egin­go da, Ses­tao­ko Gaz­te Asan­bla­dak anto­la­tu­ta. Aur­ten­goan Kuba­tar herria­ren 50 urte baino gehia­go­ko borro­ka­ri so egin­go die, «herrien aska­pen sozial eta nazio­na­le­ra­ko proiek­tuei elkar­ta­su­na» adie­raz­te­ko asmoz.

Eki­me­nak arratsal­de­ko 20:00etan hasi­ko dira Men­die­ta herri­ko taber­nan (Ferran dok­to­rea­ren kalea 2, Las Lla­nas fut­bol zelaia­ren parean) Eus­ka­di-Cuba elkar­te­ko kide bate­kin egin­go den ter­tu­lia­re­kin. Segi­dan afa­ria egin­go da 22:00ak alde­ra Kuba­ko jaki tipi­koe­kin, eta egu­na­ri mere­zi­ta­ko parran­da­re­kin eman­go zaio amaie­ra, musi­ka eta eda­ri ezber­di­nez lagunduta.

Afa­ri­ko tike­tak herri­ko taber­nan ber­tan dau­de sal­gai 10€tan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *