Kuba­tar egu­na urta­rri­la­ren 15ean Ses­taon – Ses­tao-ko Gaz­te Asanblada

urta­rri­la­ren 15ean “Ses­tao­ko negu gorria” jar­du­nal­dien hari­ra, egun inter­na­zio­na­lis­ta egin­go da, Ses­tao­ko Gaz­te Asan­bla­dak anto­la­tu­ta. Aur­ten­goan Kuba­tar herria­ren 50 urte baino gehia­go­ko borro­ka­ri so egin­go die, «herrien aska­pen sozial eta nazio­na­le­ra­ko proiek­tuei elkar­ta­su­na» adie­raz­te­ko asmoz.

Eki­me­nak arratsal­de­ko 20:00etan hasi­ko dira Men­die­ta herri­ko taber­nan (Ferran dok­to­rea­ren kalea 2, Las Lla­nas fut­bol zelaia­ren parean) Eus­ka­di-Cuba elkar­te­ko kide bate­kin egin­go den ter­tu­lia­re­kin. Segi­dan afa­ria egin­go da 22:00ak alde­ra Kuba­ko jaki tipi­koe­kin, eta egu­na­ri mere­zi­ta­ko parran­da­re­kin eman­go zaio amaie­ra, musi­ka eta eda­ri ezber­di­nez lagunduta.

Afa­ri­ko tike­tak herri­ko taber­nan ber­tan dau­de sal­gai 10€tan.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *