ASKA­PE­NAk zer egi­ten du munduan?

zorrotza askabide herriko taberna kultur elkarteaAza­roa­ren 19an, ostirala

19:00-tik aurre­ra Aska­bi­de Herri­ko Taber­nan (Zorrotza auzoa, Bilbo)

Hitzal­dia eta bideo ema­nal­dia izan­go dira arratsal­de­ko 7etan, Aska­pe­na eta Oro har Eus­kal Herri­ko mugi­men­du inter­na­zio­na­lis­ta­ren gai­nean. Segi­dan TXANBA Sal­ba­do­rre­ko kan­ta­ria­ren kon­tzer­tua izan­go da.
Anto­latzai­lea: ASKABIDE kul­tur elkartea

Ani­ma­tu eta etorri!!!

»

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *