SOS­juan­pa! elkarateratzea

Bihar Aza­roak 27

larun­ba­ta, goi­ze­ko 12etan San­tutxu, Bil­bo auzo­ko, Kar­me­lo Pla­za-ren Eli­za­ren Aurrean gel­di­tu gara ‚eki­men dei­ga­rri bat egi­te­ko, ger­tu­ra­tu zai­tez! Auzoan ikus gaitza­ten, Juan­pa Pablo die­guez Auzo­ko Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko eta larri gai­xo­tu­ta dugun lagu­na gure artean egon dadin!

Zuen lagun­tza ezin bes­te­koa ikus­ten dugu­la­ko, ber­ta­ratze­ra ani­matzen zaituztegu.

Mila esker aldez aurretik.

S.O.S Juan­pa!

Maña­na Saba­do 27 de noviem­bre, a las 12 de la maña­na hemos que­da­do en la Pla­za del Kar­me­lo para rea­li­zar un acto muy curio­so y vis­to­so. Por­que que­re­mos a Juan Pablo Dié­guez, Pre­so Polí­ti­co gra­ve­men­te enfer­mo entre [email protected]

Por que sabe­mos que vues­tra ayu­da es impres­cin­di­ble, os ani­ma­mos a asis­tir al acto.

Muchas gra­cias de antemano!

Un salu­do.

S.O.S Juan­pa!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *