SOS­juan­pa! elkarateratzea

Bihar Aza­roak 27

larun­ba­ta, goi­ze­ko 12etan San­tutxu, Bil­bo auzo­ko, Kar­me­lo Pla­za-ren Eli­za­ren Aurrean gel­di­tu gara ‚eki­men dei­ga­rri bat egi­te­ko, ger­tu­ra­tu zai­tez! Auzoan ikus gaitza­ten, Juan­pa Pablo die­guez Auzo­ko Eus­kal Pre­so Poli­ti­ko eta larri gai­xo­tu­ta dugun lagu­na gure artean egon dadin!

Zuen lagun­tza ezin bes­te­koa ikus­ten dugu­la­ko, ber­ta­ratze­ra ani­matzen zaituztegu.

Mila esker aldez aurretik.

S.O.S Juan­pa!

Maña­na Saba­do 27 de noviem­bre, a las 12 de la maña­na hemos que­da­do en la Pla­za del Kar­me­lo para rea­li­zar un acto muy curio­so y vis­to­so. Por­que que­re­mos a Juan Pablo Dié­guez, Pre­so Polí­ti­co gra­ve­men­te enfer­mo entre [email protected]

Por que sabe­mos que vues­tra ayu­da es impres­cin­di­ble, os ani­ma­mos a asis­tir al acto.

Muchas gra­cias de antemano!

Un salu­do.

S.O.S Juan­pa!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *