Ikas­le Egu­ne­ra Bil­bo­tik tre­nez joa­te­ko deia egin dute-Branka.

Larun­bat hone­tan, Aza­roak 6, Ikas­le Egu­na buru­tu­ko dute Amu­rrion. Ber­tan, goi­ze­tik hasi­ta hain­bat eki­men izan­go dira: azo­ka, olin­pia­da, umeen­tza­ko musi­ka eta jola­sak, Porrotx, herri baz­ka­ria,… Arratsal­de­ko 17:30etan mani­fes­ta­zioa eta eki­tal­di poli­ti­koak har­tu­ko du garran­tzia. Eta gauean 21:00etatik aurre­ra kon­tzer­tuak: Doc­tor Deseo, Habeas Cor­pus, La Pul­que­ria, Gose eta Ze Esa­tek! tal­dee­kin. Erron­da­bi­den orain­dik sarre­rak sal­gai dau­de. TRENEN ORDUTEGIA BARRUAN.

Tre­na Aban­do­ko gel­to­ki­tik ate­ratzen da eta Bil­bon Miri­bi­lla eta Abu­su gel­to­kie­ta­tik pasatzen da. Gai­non­tze­ko Bil­bo­ko tren gel­to­kie­tan (Zorrotza, Ola­bea­ga, San Mames, Auto­no­mia, Ametzo­la eta Zabal­bu­ru) har­tu ezke­ro trans­bor­doa egin behar da Aban­don. Bidaia 2,70 euro balio du.

Aban­do­tik 40 minu­tu eskaz behar du Amu­rrio­ra hel­tze­ko. Aban­do­tik zen­bait irtee­ra: 09.30, 10.18, 11.06, 11.54, 12.42, 13.06, 13.30, 13.51, 14.22, 14.42, 15.09, 15.33, 16.18, 16.54, 17.42, 18.06, 18.36, 19.06, 19.30, 19.54, 20.18, 20.42, 21.06, 21.36, 22.06, 22.36, 23.06, 23.42. Itzul­tze­ko tre­nak dau­de gau guz­tian zehar. Ordu­te­gi guz­tiak hemen:

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *