29‑S: Orgull de clas­se – Lli​ber​tat​.cat

cimg0646

T’oferim les crò­ni­ques de la pro­tes­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans i una exten­sa gale­ria de fotos que ani­rem com­ple­tant així com un recull de vídeos de com es va viu­re la vaga gene­ral al nos­tre país.

Al mateix temps, fem un segui­ment de la ràtzia poli­cial vis­cu­da arran de la vaga gene­ral, amb 71 deten­cions arreu dels Paï­sos Cata­lans i cen­te­nars de per­so­nes ferides.
L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta asse­gu­ra que el movi­ment obrer surt refo­rçat del 29‑S

Dos dels detin­guts el 29‑S ingres­sen a presó

http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​e​w​/​1​0​6​2​5​/1/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *