29‑S: Orgull de clas­se – Lli​ber​tat​.cat

cimg0646

T’oferim les crò­ni­ques de la pro­tes­ta arreu dels Paï­sos Cata­lans i una exten­sa gale­ria de fotos que ani­rem com­ple­tant així com un recull de vídeos de com es va viu­re la vaga gene­ral al nos­tre país.

Al mateix temps, fem un segui­ment de la ràtzia poli­cial vis­cu­da arran de la vaga gene­ral, amb 71 deten­cions arreu dels Paï­sos Cata­lans i cen­te­nars de per­so­nes ferides.
L’Esquerra Inde­pen­den­tis­ta asse­gu­ra que el movi­ment obrer surt refo­rçat del 29‑S

Dos dels detin­guts el 29‑S ingres­sen a presó

http://​www​.lli​ber​tat​.cat/​c​o​n​t​e​n​t​/​v​i​e​w​/​1​0​6​2​5​/1/

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *