Gas­teiz, Jaia bai, borro­ka ere bai!- Gas­teiz Antifaxista

Gure hiri­ko fes­tak hur­bil­tzen doaz, eta Gas­teiz anti­fa­xis­ta­tik hain­bat kolek­ti­bok anto­la­tu­ta­ko eki­me­ne­tan par­te har­tze­ra ani­matzen dizue­gu. Hemen dau­ka­zue fes­te­tan zehar egin­go diren zen­bait eki­men eta kon­tzer­tuen zerrenda:

Gas­teiz­ko gaz­tetxea:

Gas­teiz­ko txosnak:

ESAIT:

Hala­ber, gogo­ratzen dizue­gu jaie­tan zehar mate­rial anti­fa­xis­ta esku­ra­tu ahal izan­go ditu­zue­la txos­ne­tan (abuz­tuak 7) eta gaz­tetxean (abuz­tuak 5 eta 6) koka­tu­ta egon­go den sal­men­ta postuan. Ber­tan pega­ti­nak, kami­se­tak, tapau­kak, iku­rrak etab. sal­gai izan­go dituzue.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *