CD reco­pi­la­to­rio del Movi­mien­to Anti­fas­cis­ta Vasco

CD reco­pi­la­to­rio del Movi­mien­to Anti­fas­cis­ta Vasco

CD Eus­kal Herri­ko Anti­fa­xis­ta Mugi­men­dua kalean.
«Borro­kan­rro­la Faxis­moa­ren Aur­ka» CD Berria kalean /​Ya esta en la calle.

Taldeak/​Grupos:
Stu­pen­da jones + Ihes­bi­de + Bajo pre­sion + Kale­gi­nez + Radio akti­va + Des-kon­trol + Akatz + Infer­nu­ko pan­pi­nak + Sus­pen­ders + Trig­ger tra­vis + Maca­rra­da + Estri­ca­lla + Itzia­rren semeak + Mor­tis cau­sa + Ser­mon­d’s + Oli­ba gorriak + Pleo­na­kis plek­tos + Dale ke aun res­pi­ra + Pib all stars + The sparteens.

CD reco­pi­la­to­rio del Movi­mien­to Anti­fas­cis­ta Vasco.
Libri­llo interno con datos de los gru­pos cola­bo­ra­do­res, enla­ces, fotos, etc.…

Este CD ha con­ta­do con la cola­bo­ra­cion y el tra­ba­jo de:
Apoa (Estri­ca­lla)
Koli­nas (Sus­pen­ders)
Mikel (Anes­te­sia)
Unai Ber­ga­ra (Oli­ba Gorriak)

Lagun­tza * Pre­zioa: 7 €
Mai­ta Eza­zu Musi­ka, Gorro­ta Itza­zu Faxis­moa eta Arrazismoa.

Sal­gai /​A la ven­ta en:
* Via email: sare.​antifaxista@​gmail.​com 10€ (CD + gas­tos de envio).
20 euro­ren tru­ke + Bidal­ke­ta gas­tuak; Hego E.Hra eta Ipar E.Hra.
1º Eskae­ra orria bida­li, email: sare.​antifaxista@​gmail.​com
2º Diru sarre­ra egin: Lan­ki­de Kutxa.
3º Tapau­ka etxean jaso: 7 egu­ne­ko epean.

Kalean – En la calle…
Momen­tuz Sal­gai /​A la ven­ta en:
* Ezta­bai­da Gune Anti­au­to­ri­ta­rioa; Ames­ti Kalea nº 3 (Algor­ta-Biz­kaia) http://​ezta​bai​da​.org/
* Gataz­ka Elkar­tea & DDT Bana­ke­ta (Musi­ka, Mate­rial Alter­na­ti­boa), Ron­da Kalea nº 12, Bil­bo. http://​www​.ddt​ga​taz​ka​.com/
* Street Warriors (Musi­ka, Mate­rial Anti­fa­xis­ta), Ron­da Kalea nº17, Bil­bo http://​www​.terror​-oi​.info/
http://​sarean​ti​fa​xis​ta​.blogs​pot​.com/​2​0​1​0​/​0​6​/​b​o​r​r​o​k​a​n​r​r​o​l​a​-​f​a​x​i​s​m​o​a​r​e​n​-​a​u​r​k​a​-​c​d​.​h​tml

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *