UEU eta Aska­pe­nak anto­la­tu­ta­ko “Pro­ze­su boli­va­ria­rra’­ren ingu­ru­ko jar­du­nal­die­ta­ko par­tehar­tzea (eta elkar­ta­sun keinua)

Gaur, ekai­nak 5, larun­ba­ta, 50 lagu­nek har­tu dute par­te Aska­pe­nak eta UEUk anto­la­tu­ta­ko jar­du­nal­die­tan «Pro­ze­su Boli­var­ta­rra: ozto­po eta era­soen gai­ne­tik “La Patria gran­de” erai­kitzen » (egi­ta­raua eta infor­ma­zio gehia­go hemen).
Aipatze­koa da arratsal­de­ko hitzal­die­ta­ko batean (“Inte­gra­zioa­ren alde­ko bes­te mugi­men­duak eta gerri­llak”) eta pro­gra­man ager­tzen ez den arren, Sal­va­dor Tio, Puer­to Rico­ko MCB­ko (
Movi­mien­to Con­ti­nen­tal Boli­va­riano) kidea ere izan dugu­la hiz­la­ri gisa Julen Zulai­ka­re­kin bate­ra (Aska­pe­ne­ko kidea) (argaz­kia atxikturik).
Bukatze­ko esa­tea par­tehar­tzai­le guz­tiak argaz­ki bat ata­ra dugu­la «Pro­ze­su boli­va­ria­rra­re­kin elkar­ta­su­na! Herriok Inde­pen­den­tzia!» idatzi­ta zuen pan­kar­ta bat eta MCB­ko ban­de­ra eskuan. Gure elkar­ta­sun inter­na­zio­na­lis­ta­rik beroe­na hela­ra­zi nahian Vene­zue­la, Koon­bia, Kuba, Boli­via, e.a.-ei. (argaz­ka atxikiturik).

DSC02528.JPG

DSC02532.JPG

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *