Llei­da: La CUP cele­bra el pro­per diu­men­ge l’ac­te cen­tral a Llei­da en motiu de les con­sul­tes del 25A

El pro­per diu­men­ge 11 d’abril, a les 19:00h, al Cafè del Tea­tre de l’Escorxador de Llei­da, amb motiu de la con­sul­ta popu­lar sobre la inde­pen­dèn­cia a Llei­da, el pro­per 25 d’a­bril, l’assemblea local de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar de Llei­da ha orga­nitzat el seu acte cen­tral de campanya.
Hi inter­vin­dran en Pep Rie­ra, ex-coor­di­na­dor nacio­nal d’Unió de Page­sos; en Josep Cruan­yes mem­bre de la Comis­sió de a Dig­ni­tat i de la Pla­ta­for­ma pel Dret a Deci­dir; i en Ramon Usall, por­ta­veu de la CUP. En aca­bar l’acte hi hau­rà una actua­ció musi­cal a càrrec del Titot i el David Rossell.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Twitter
Facebook
Telegram

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *