Llei­da: La CUP cele­bra el pro­per diu­men­ge l’ac­te cen­tral a Llei­da en motiu de les con­sul­tes del 25A

El pro­per diu­men­ge 11 d’abril, a les 19:00h, al Cafè del Tea­tre de l’Escorxador de Llei­da, amb motiu de la con­sul­ta popu­lar sobre la inde­pen­dèn­cia a Llei­da, el pro­per 25 d’a­bril, l’assemblea local de la Can­di­da­tu­ra d’Unitat Popu­lar de Llei­da ha orga­nitzat el seu acte cen­tral de campanya.
Hi inter­vin­dran en Pep Rie­ra, ex-coor­di­na­dor nacio­nal d’Unió de Page­sos; en Josep Cruan­yes mem­bre de la Comis­sió de a Dig­ni­tat i de la Pla­ta­for­ma pel Dret a Deci­dir; i en Ramon Usall, por­ta­veu de la CUP. En aca­bar l’acte hi hau­rà una actua­ció musi­cal a càrrec del Titot i el David Rossell.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *