Char­las de Herria Abian!

HERRIAa­bian! pla­ta­for­mak, Eus­kal Herriak behar duen alda­ke­ta sozia­la gau­zatze­ko plan­te­atzen dituen lau ardatze­ta­ri­ko bi (eko­no­mia­ren demo­kra­ti­za­zioa eta eko­sis­te­ma­ren gara­pen demo­kra­ti­koa) izan­go dituz­te azter­gai Iru­ñean anto­la­tu­ko den hitzal­di batean:
APIRILAREN 13 ASTEARTEA
HIZLARIAK:
NEKANE JURADO eko­no­mi­la­ria (“Eko­no­mia­ren demokratizazioa”)
EHNE sin­di­ka­tu­ko kide bat (“Eko­sis­te­ma­ren gara­pen demokratikoa”)
TOKIA: Iru­ñea­ko hiz­kun­tza esko­la­ko are­toa, Kal­de­re­ria kalea

ORDUA: 19.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

Hurren­go astee­tan HERRIAa­bian! pla­ta­for­ma­tik garatzen ari den Alda­ke­ta­ra­ko Abia­pun­tua­ri buruz ari­tu­ko dira Biz­kaian anto­la­tu­ko diren hitzal­di ezberdinetan:
APIRILAK 14 ASTEAZKENA
ERANDIO – ASTRABUDUA AUZOAN
TOKIA: Ego­ki Kul­tur Elkar­tea, Etxe­go­rri kalea – 6.zk, metro gel­to­kia 5 min.
ORDUA: 19.30

APIRILAK 21 ASTEAZKENA
LEIOA – UDONDO AUZOAN
TOKIA: Udon­do Gaz­tetxea, Udon­do enpa­ran­tza – 18.zk, metro gel­to­kia 5 min.
ORDUA: 19.30
ANTOLATZAILEAK ETA LAGUNTZAILEAK: HERRIAa­bian!, Ego­ki K.E., Udon­do Gaz­tetxea eta Sare Antifaxista


Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *