Movi­li­za­cio­nes para este fín de sema­na denun­cian­do la apli­ca­ción de la tortura

Tor­tu­ra­ren aur­ka mobi­li­za­zio uga­ri buru­tu­ko dira aste­bu­ru honetan

Eus­kal Herrian orain­dik orain tor­tu­ra errea­li­ta­tea dela azpi­ma­rra­tu du Amnis­tia­ren Alde­ko Mugi­men­duak. Mobi­li­za­zio eta eki­me­nak izan­go dira.

OTSAILAK 13, TORTURAREN AURKAKO MOBILIZAZIOAK:

ARABA:

Gas­teiz:

Elka­rre­ta­ratzea, 12:00etan PSE-ko egoitza­ren aurrean.

Lau­dio:

Karro­zen des­fi­lea­ren bai­tan parodia.

NAFARROA:

Iru­ñea:

Hitzal­dia:

11:30etan Ins­ti­tu­to Pla­za de la Cruzen.

- Martxe­lo Otamendi

- TAT

- Coor­di­na­do­ra para la pre­ben­cion de la tortura

- Psi­ko­lo bat

- Medi­ku bat

- Abo­ka­tu bat

GIPUZKOA:

Arra­sa­te:

Arratsal­de­ko 19:00etan mani­fes­ta­zioa plazatik.

Geta­ria:

12:00etatik 13:00etara elkarretaratzea.

Zumaia:

19:30etan elka­rre­ta­ratzea plazan.

Oiar­tzun:

Intxi­xuen eto­rre­ran parodia.

Elgoi­bar:

Astean zehar erakusketa.

Egu­nean antzer­kia eta arratsal­dea manifestazioa.

Sora­lu­ze:

Astean zehar paro­dia eta bideo emanaldia.

Egu­nean manifestazioa.

Ordi­zia: Eskual­de mailakoa

Era­kus­ke­ta pla­za nagusian

11:00etan hitzal­dia TAT-en esku­tik Barre­na kul­tur etxean.

14:00etan Ber­tso Baz­ka­ria gaztetxean

19:00etan mani­fes­ta­zioa pla­za­tik abiatuta

Gauean kon­tzer­tuak Gaz­tetxean ( Bideoak bota­ko dira).

Intxau­rron­do:

- Otsai­lak 8, eki­men ikus­ga­rria pol­tsak erabiliz.

- Otsai­lak 11, TAT-en hitzal­dia, 19:00etan Zulo Zaharren

Zarautz:

Eguer­dian parodia

Arratsal­de­ko 19:30etan mani­fes­ta­zioa plazatik-

Donos­tia:

Hiri­bu­ru­ko mani­fes­ta­zioa 17:30etan Bulebarretik.

Zizur­kil:

Eskual­de mailakoa

Otsai­lak 12, Hitzaldia

Otsai­lak 13

- 9:00etan Men­di martxa

- 12:00etan Mani­fa eta ekitaldia

BIZKAIA:

Bil­bo:

Otsai­la­ren 12an, 19:30etan PSOE­ko egoitza­ren aurrean.

Leioa:

Otsai­la­ren 12an eskual­de­ko mani­fes­ta­zioa, 20:00etan Boulevardean.

Algor­ta:

Otsai­la­ren 13an elka­rre­ta­ratzea. 13:00etan Telletxen.

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *