II Encuen­tro Anti­fas­cis­ta en Bil­bo

II. Topa­ke­ta Anti­fa­xis­ta.
II Encuen­tro Anti­fas­cis­ta.
Anti­fa 2010 Topa­ke­ta.
Eus­kal Herri­ko Anti­fa­xis­ta Mugi­men­dua.

Ostsai­lak 6 Febre­ro
Kukutza Gaz­tetxea

10:00etan Ongi eto­rria
10:30etan Asan­bla­da Oro­ko­rra
15:00etan Baz­ka­ria
17:00etan Bideoak eta mate­rial Anti­fa­xis­ta sal­gai

20:00etan Kon­tzer­tuak:
Dale ke Aun Res­pi­ra , D.A.R. http://​www​.dale​keaun​res​pi​ra​.org/
Kar­ka­ba
Estri­ca­lla http://​www​.mys​pa​ce​.com/​e​s​t​r​i​c​a​lla
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka Anti­fa­xis­ta egon­go da
Sarrera/​Entrada: 5€

Kukutza Gaz­tetxea.
Itu­rri­go­rri /​k 1, Erre­kal­de
48002 Bil­bo (Biz­kaia * E.H)
[email protected]​gmail.​com
http://​kukutza​.blogs​pot​.com/

Mapa, nola hel­du /​como lle­gar:
http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​t​=​h​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​4​a​b​2​5​a​6​4​2​d​d​0​1​8​4​2​b​&​l​l​=​4​3​.​2​4​9​0​2​,​-​2​.​9​4​5​7​4​7​&​s​p​n​=​0​.​0​0​1​0​8​8​,​0​.​0​0​2​8​3​&​z​=19

Metro: Indautxu, Indautxu Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Indautxu, sali­da Pla­za Indautxu, 10 min.
RENFE: Ametzo­la, Ametzo­la Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Ametzo­la, sali­da Pla­za Ametzo­la, 5 min
Bil­bo bus: Are­nal Enpa­ran­tza eta Alde Zaha­rra ( 77 ).

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *