II Encuen­tro Anti­fas­cis­ta en Bilbo

II. Topa­ke­ta Antifaxista.
II Encuen­tro Antifascista.
Anti­fa 2010 Topaketa.
Eus­kal Herri­ko Anti­fa­xis­ta Mugimendua.

Ostsai­lak 6 Febrero
Kukutza Gaztetxea

10:00etan Ongi etorria
10:30etan Asan­bla­da Orokorra
15:00etan Bazkaria
17:00etan Bideoak eta mate­rial Anti­fa­xis­ta salgai

20:00etan Kon­tzer­tuak:
Dale ke Aun Res­pi­ra , D.A.R. http://​www​.dale​keaun​res​pi​ra​.org/
Karkaba
Estri­ca­lla http://​www​.mys​pa​ce​.com/​e​s​t​r​i​c​a​lla
Kon­tzer­tuak bukatze­ra­koan musi­ka Anti­fa­xis­ta egon­go da
Sarrera/​Entrada: 5€

Kukutza Gaz­tetxea.
Itu­rri­go­rri /​k 1, Errekalde
48002 Bil­bo (Biz­kaia * E.H)
[email protected]​gmail.​com
http://​kukutza​.blogs​pot​.com/

Mapa, nola hel­du /​como llegar:
http://​maps​.goo​gle​.es/​m​a​p​s​/​m​s​?​h​l​=​e​s​&​i​e​=​U​T​F​8​&​m​s​a​=​0​&​t​=​h​&​m​s​i​d​=​1​1​5​0​4​1​4​7​7​1​0​9​5​6​2​6​2​5​1​6​4​.​0​0​0​4​4​a​b​2​5​a​6​4​2​d​d​0​1​8​4​2​b​&​l​l​=​4​3​.​2​4​9​0​2​,​-​2​.​9​4​5​7​4​7​&​s​p​n​=​0​.​0​0​1​0​8​8​,​0​.​0​0​2​8​3​&​z​=19

Metro: Indautxu, Indautxu Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Indautxu, sali­da Pla­za Indautxu, 10 min.
RENFE: Ametzo­la, Ametzo­la Enpa­ran­tza­ko irtee­ra /​Ametzo­la, sali­da Pla­za Ametzo­la, 5 min
Bil­bo bus: Are­nal Enpa­ran­tza eta Alde Zaha­rra ( 77 ).

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *