Pirritx, Porrotx eta Mari­mo­tots BEC-en

Pirritx eta Porrotx BEC-en

Kolo­re­ta­ko Bil­bo nahi dugu, kolo­re­ta­ko Biz­kaia eta Eus­kal Herria. Egu­ne­ro jar­du­ten gara nahi hau egi bihur­tzen, lanean pozik. Orain­go hone­tan, gai­ne­ra, elkar­tu egin gara Pirritx, Porrotx eta Mari Motots pai­la­zoak, Bil­bo­ko kon­par­tsak eta auzoe­ta­ko jai batzor­deak, denak auzolanean.

Lehen pau­soa dato­rren aben­dua­ren 26an eman­go dugu, Bara­kal­do­ko BECen: Eus­ka­raz kan­ta­tu eta dan­tza­tu­ko dugu, eta eus­ka­raz egin­go dugu irri, irrien lagu­nak gare­la­ko. Horre­xe­ga­tik, ‘Irrien lagu­nak’ ikus­ki­zun berria­ren aur­kez­pen mun­dia­la egin­go dugu bi saio­tan, eguer­di­ko 12,00etan bata, arratsal­de­ko 18,00etan bestea.

Aza­roa­ren 9tik aurre­ra sarre­rak sal­gai Tele­ka bitar­tez. Ber­tan izan­go gara pai­la­zoak, Olen­tze­ro, kon­par­tse­roak, auzo­ta­rrak, Bon­be­re­nea txa­ran­ga, erral­doiak eta bes­te hamai­ka lagun. Guz­tion artean ozen esan­go dugu: Bihotza, burua, eskuak! Sen­ti­tu, pen­tsa­tu ekin, denok elkarrekin!

Bil­bo­ko Konpartsak

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *