Mue­re a cau­sa de las tor­tu­ras sufri­das en la coman­dan­cia de la Guar­dia Civil de Tres Can­tos la con­ce­ja­la de HB de Urnie­ta Gurutze Yan­tzi