… Y se deja­ron de tonterías…

Vamos a dejar­nos de ton­te­rías erran zuten sei pre­so ohik (Josu­ne Onain­dia, Fer­nan­do Diaz, Jose­ba Arto­la, Maritxu Uzku­dun, Agus­tin Figal eta Jose Ramon Mar­ti­nez de la Fuen­te) hau­tes­kun­de kan­pai­na­ren azken egu­nean, EHBil­du boz­katze­ko deia egi­nez. Hasie­ra­tik argi utzi zuten zein ziren ton­te­rías horiek guz­tiak, nork erra­nak zituen, eta egu­rra eder­ki bana­tu zuten. Hel­bu­rua eta jomu­ga, jakina, […]