2023ko maiatza­ren 1a /​1 de mayo de 2023

[EUS] Kapi­ta­lis­moak eta inpe­ria­lis­moak jasa­ten duten kri­si larria (men­de­bal­de­koa batez ere), ira­­ba­­zi-tasa­­ren joe­­ra-jaitsie­­ra, egiaz­ta­ga­rria da. Horri gehi­tu behar zaio kapi­ta­len gehie­giz­ko meta­ke­ta, kapi­tal hege­mo­ni­ko horrek ezin due­la inber­ti­tu erren­ta­ga­rri egi­te­ko. Kapi­ta­lak bere burua berre­gi­tu­ra­tu behar du, mer­ka­tuak eta ener­gia­ra­ko eta balia­bi­dee­ta­ra­ko sar­bi­dea han­di­tu behar ditu, eta, beraz, ezin­bes­te­koa zaio mun­dua­ren bana­ke­ta berri bat, non bera […]