Cien días de gobierno Petro

Cien días de gobierno Petro – farc​-ep​.net You are here: Home Cien días de gobierno Petro You May Also Like Sour­ce link 

Bere fami­lia­ren bisi­ta jaso du Polo­nian espetxe­ra­tu­ta dagoen Pablo Gon­za­le­zek, bede­ratzi hila­be­tean lehen aldiz

Ia bede­ratzi hila­be­te dira Pablo Gon­za­lez kaze­ta­ri eus­kal­du­na Polo­nian, ia Ukrai­na­ko mugan, atxi­lo­tu zute­ne­tik. Erru­sia­ren­tza­ko espioitza lanak egi­tea lepo­ratzen zio­ten, bai­na fro­ga­rik aur­kez­tu ez eta behin-behi­­ne­­ko espetxeal­dian man­ten­du dute. Orain arte, seni­dee­kin gutun bidez soi­lik komu­ni­ka­tu ahal izan da, eta abo­ka­tua­ren eta Espai­nia­ko kon­tsu­la­ren bisi­tak baka­rrik jaso ditu. Aste­le­he­nean, Oiha­na Goi­rie­na emaz­tea­ri lehen aldiz eman […]