Abuz­tu­ko balan­tze errepresiboa

2022/​08/​01 Itziar Moreno eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren lagun batek uztai­la­ren 17an kotxe istri­pua izan zue­na­ren berria argi­ta­ratzen da, Ren­nes espetxe fran­tzia­rre­ra dihoa­nean. 2022/​08/​02 Itziar Moreno eus­kal pre­so poli­ti­koa espai­na­ratzen du Esta­tu fran­tse­sak. 2022/​08/​03 Lau urte eta zaz­pi hila­be­te­ko espetxe zigo­rra eska­tu du fis­kal­tzak Tuba­ce­xe­ko gre­ban auzi­pe­tu­ta­ko hiru gaz­te­ren­tzat. 2022/​08/​09 Bost per­tso­na atxi­lotzen ditu Poli­zia Nazio­na­lak Iruñean […]