Maiatze­ko erre­pre­sioa­ren balantzea

Errepresioaren aurrean tinko

2022/​05/​03 35 egun bete ditu Asier Guri­di ihes­la­ri poli­ti­koak gose greban.

2022/​05/​04 Lau per­so­na etxe­tik bota dituz­te Zipaioek Artean.

2022/​05/​05 Osa­sun egoe­ra dela eta gose gre­ba utzi du Asier Guri­di ihes­la­ri politikoak.

2022/​05/​05 Udal­tzai­nek bi per­so­na iden­ti­fi­ka­tu dituz­te Lau­dio­ko Gaztetxean.

2022/​05/​09 Kon­trol poli­zia­la indar­tu du Doni­ba­ne Lohi­zu­ne­ko herri­ko etxeak, 22 kame­ra berri jarriz.

2022/​05/​12 Kar­tze­la zigo­rrak era isun han­diak eska­tu dituz­te 2020ko gre­ba oro­ko­rrean Iru­ñe­rrian atxi­lo­tu­ta­ko bost per­tso­nen aurka.

2022/​05/​15 Espai­nia­ko poli­zia gogor oldar­tu zen Reale­ko zaleen aur­ka Vila-realean, hain­bat per­so­na ospi­ta­le­ra­tuak izan ziren.

2022/​05/​17 25 gaz­te epai­tu­ko dituz­te VOXen aur­ka­ko pro­tes­tak dire­la eta.

2022/​05/​17 Pablo Gon­za­lez kaze­ta­ria kar­tze­lan man­ten deza­te­la eska­tu du Polo­nia­ko fiskaltzak.

2022/​05/​18 Eneko Zes­tau pre­so poli­ti­ko ohia mehatxa­tu eta jaza­rri du Espai­nia­ko poli­ziak Senperen.

2022/​05/​19 Gipuz­koa­ko adi­ne­koen egoitze­ta­ko lan­gi­leek 258 gre­ba egun egin dituzte.

2022/​05/​25 70.000 euro­ko isu­nak jaso ditu Gas­teiz­ko Etxe­bi­zitza Sindikatuak.

2022/​05/​25 Gutxie­nez hiru hila­be­te gehia­go iga­ro behar­ko ditu espetxean Pablo Gon­za­le­zek. 2022/​05/​27 Itzia­rren, MSko kide bat atxi­lo­tu dute eta epai­lea­ren aurre­tik iga­ro gabe kar­tze­la­ra­tu dute.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.