Pre­sen­ta­ción de la pelí­cu­la «Tara­rá» en Bilbo

El miér­co­les 15 de junio, a las 19h, ten­drá luchar la pre­sen­ta­ción de la pelí­cu­la Tara­rá en Bil­bo, en Ziri­ka. La pelí­cu­la Tara­rá es una magis­tral pro­pues­ta que pre­ten­de res­ca­tar la memo­ria his­tó­ri­ca de una de la pági­nas más her­mo­sas, y menos cono­ci­das, de la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta brin­da­da por la Revo­lu­ción Cuba­na. Es la his­to­ria de como […]

Momen­tu poli­ti­koaz /​Momen­to político

[EUS] Azken aste osoan, Donos­tian, Ezker Aber­tza­leak ten­tsioa igo du eta mutu­rre­ra era­man du Mugi­men­du Sozia­lis­ta­ko mili­tan­te­en­ga­na­ko pre­sioa, larun­ba­tean egoe­rak eztan­da egin eta gataz­ka fisi­koa iritsi zen arte. Agian, Ezker Aber­tza­le­koak orain arte iku­si gabe geun­den moduan estutzen saia­tu dira komu­nis­tak, eta horren adi­bi­de ditu­gu Kije­ra aurrean ger­ta­tu zen era­so fisi­koa (larun­ba­ta baino lehen), difamazioa, […]