Erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko jar­du­nal­diak Errekaleorren

Dato­rren larun­ba­tean Gas­teiz­ko Elkar­ta­sun Komi­teak anto­la­tu­ta­ko erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko jar­du­nal­die­tan izan­go gara, erre­pre­sioa­ren aur­ka­ko eta amnis­tia­ren alde­ko borro­ka­ren ingu­ruan herri bata­su­na­ren beha­rraz hitz egiten. 

 • 11:00etan Lan­gi­le mugi­men­dua­ren aur­ka­ko erre­pre­sioa (Petro­nor eta Tuba­cex-eko langileak)
 • 12:30etan Herri Mugi­men­dua­ren bata­su­na­ren eraikuntza: 
  • Manuel Aran­go (pre­so poli­ti­ko ohi komunista) 
  • Sen­doa Jura­do (ENAM-eko pre­so poli­ti­ko ohia eta Tin­ko-ko militantea) 
  • Ale­jan­dra Mata­mo­ros (MAR-eko mili­tan­tea eta Pablo Hase­len abokatua)
 • 14:30etan Herri baz­ka­ria (7 euro)
 • 17:00etan Mahai ingu­rua: Amnis­tia­ren eta Herri Bata­su­na­ren ingu­ru­ko ezta­bai­da Eus­kal Herrian eta Esta­tu espainolan
 • 19:30etan Mate­rial poli­ti­ko­ko merkatua

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *