Abuz­tu­ko erre­pre­sio kasuen laburpena

Errepresioaren aurrean tinko

Orain­go hone­tan, abuz­tu­ko erre­pre­sio balan­tzea argi­ta­ra­tu dugu. Gure asmoa, lan­gi­le kla­seak Esta­tuen­gan­dik jasa­ten duen erre­pre­sioa bis­ta­ratzea eta erre­pre­sio horri aurre egin­go dio­ten dina­mi­kak martxan jar­tzea da.
Erre­pre­sio kasu gehia­go eza­gutzen badi­tu­zu, jar zai­tez gure­kin harre­ma­ne­tan: [email protected]​protonmail.​com

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *