Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean, Entzu­te­gi Nazio­na­lak agindua

Txi­ki­to Puer­to Real ospi­ta­lean man­ten­tzen dute atzo­da­nik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak jakin ahal izan due­nez. Infor­ma­zioa­ren itu­rria eus­kal pre­so poli­ti­koa den Dani Pas­tor da eta Danik baiez­ta­tu du bai­ta Txi­ki­tok hazi­ta­ko borro­ka­re­kin aurre­ra deter­mi­na­zio tin­koa man­ten­tzen duela.

Atzo, hilak 28, 15.00etatik 19.00arte Txi­ki­to­re­kin egon ahal izan zen Dani. 19.00etan anbu­lan­tzian era­man zuten Txi­ki­to, Entzu­te­gi Nazio­na­le­tik auto bat bi ebaz­pe­ne­kin iritsi baitzen: Bata Txi­ki­to ospi­ta­lean ingre­satze­ko agin­dua­re­kin eta bes­tea bizi­rik man­ten­tze­ko egin behar den guz­tia egin zedin. 

Hala­ber, jakin era­zi behar dugu bihar eus­kal pre­so poli­ti­koak diren Oskar Barre­ras eta Dani Pas­tor eta pre­so poli­ti­koa den Juan Gar­cia Mar­ti­nek (PCE®) baraua buru­tu­ko dutela.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak mota guz­ti­ko eki­men soli­da­rioak burutze­ra deitzen du.

Gora Txi­ki­to

Amnis­tia osoa

Inde­pen­den­tzia eta Sozialismoa

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *