Saioa San­chez pre­so poli­ti­koak hau­rra izan du. Aita­ri ez dio­te ama-ala­bak ikus­ten utzi

Amnis­tia­ren Aur­ka­ko eta Erre­pre­sioa­ren Kon­tra­ko Mugi­men­duak esa­na dau­ka bio­len­tzia legal baka­rra kapi­ta­la­ren esta­tua­re­na dela.

Esta­tu horren erraie­tan sar­tzen baga­ra, bio­len­tzia estruk­tu­ral horren adi­bi­deak kon­tae­zi­nak dira.

Orain­go hone­tan, Saioa San­chez eus­kal pre­so poli­ti­koa­ren kasua dugu non erdi­tu eta gero aita, umea eta Saioak berak elkar­tze­rik ez dute izan.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak eus­kal pre­so poli­ti­koa­ri eta bere seni­deei elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi die.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *