Auzi­te­gi Nazio­na­lak bi eus­kal pre­so poli­ti­ko ohi epai­tu­ko ditu

Bes­te behin ere Esta­tu Espai­nia­rra­ren hel­bu­rua Eus­kal Herri Lan­gi­lea jipoitzea da. Orain­go hone­tan Basau­ri­ko bi pre­so poli­ti­ko ohi, TXERRA MARTINEZ eta OSKAR ABAD “MORO” espetxe­ra­tu nahi dituz­te 30 urte eskae­ra fis­ka­la dela medio.

Honen aurrean, ezin gara sala­ke­ta poli­ti­ko hutsa­re­kin gel­di­tu. Erre­pre­sio basa­ti honi eran­tzun behar dio­gu.

Horre­ga­tik Ben­ta pla­zan, hilak 8, 19:30ean buru­tu­ko den elka­rre­ta­ratzean par­te har­tzea eskatzen dugu.

Gataz­ka poli­ti­koa­ri eman ahal dion solu­zio bide baka­rra AMNISTIA OSOA da.

Horre­ta­ra­ko dagoen irten­bi­de baka­rra borro­ka da.

Hego Uri­be­ko Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *