Tex­to leí­do en la movi­li­za­ción de Sabin Etxea

Ori­gi­na­la:

Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko herri hau esnatzea­ga­tik, bizi­rik gau­de­la era­kus­tea­ga­tik, belau­nal­dien arte­ko lotu­ra eta haria man­ten­tzen lagun­tzea­ga­tik. Eske­rrik asko Patxi! Eske­rrik asko zapal­kun­tza­rik gor­di­ne­na­ren aurrean zutik eta harro irau­tea posi­blea dela hain ozen oihu­katzea­ga­tik, borro­ka egi­tea mere­zi due­la era­kus­tea­ga­tik, erre­pre­sioa­ren bene­ta­ko aur­pe­gia mun­du guz­tia­ren begi bis­tan jar­tzea­ga­tik, hain­bes­te mas­ka­ra kentzeagatik.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *