Patxi­ren par­tea (aste­le­he­na, 2020-05-25) | Amnis­tia Ta Askatasuna

Gaur­koan Patxik bere 15. egu­na betetzen du gose gre­ban. Hauei lehe­nen­go hama­bie­tan egin­da­ko ega­rri gre­ba batzen zaiz­kio. Atzo beza­la, gaur ere ez dago alda­ke­ta azpi­ma­rra­ga­rri­rik bere egoe­ran. Berro­geial­dian jarraitzen du eri­zain­de­gian eta gose gre­ba­re­kin aurre­ra jarraitzen du.

Bes­te­tik, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak elkar­ta­su­na adie­ra­zi nahi dio Julen Atxu­rra­ri eta bere fami­lia­ri, Puer­to I‑eko kar­tze­lan bur­mui­nean jario bat pai­ra­tu zue­la infor­ma­tu duten egun hone­tan. Bes­te eskae­ra batzuen artean, pre­so erien aska­ta­su­na eskatzea­ga­tik mehatxa­tu zuten Patxi Ruiz Mur­cia II-ko kar­tze­lan. Beti egin izan dugun moduan, gu ere batzen gara alda­rri­ka­pen horretara.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Saioa­ren txan­da izan da.

Maiatza­ren 19tik: Alme­ria­ko kar­tze­lak banatzen duen erre­ti­lua­ri uko egi­ten dio­te Alber­to Vied­mak eta Iña­ki Krutxagak.

Maiatza­ren 22tik: Lola Lope­zek txa­peoa hasi du Brie­va­ko kar­tze­lan. Gutun bana bida­li die Brie­va­ko eta Mur­cia II-ko zuzendariei.

Maiatza­ren 23tik aurre­ra: Mikel San Sebas­tian bost egu­ne­ko gose gre­ba burutzen ari da Mur­cia II-ko kar­tze­lan. Hiru­ga­rren egu­na da gaur.

Maiatza­ren 25an: Iñi­go Zapi­rain kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio gaur­koan, Madrid VI-Ara­na­jue­ze­ko kartzelan.

Kalean:

Maiatza­ren 15etik: Deus­tu­ko Arma­da Gorri­ko kideek 24 ordu­ko txan­da­ka­ko baraual­dia hasi zuten. Egun bakoitzean bi lagun ezber­din sar­tu­ko dira txan­dan. 1O egun eta gero gaur eman dio­te amaie­ra dinamikari.Patxiren alde borro­kan jarraitze­ko deia egin dute.

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin dio­te. Hiru­ga­rren per­tso­na bat maiatza­ren 21etik (zaz­pi­ga­rren egu­na betetzen ari dira).

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Bost lagun dau­de orain.

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­dak txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Maiatza­ren 21etik: Etxa­rriar batek gose gre­ba­ri ekin dio Mexikon.

Maiatza 24tik: Urru­ñan 5 gaz­tek 24 ordu­ko barauak txan­da­ka­ko dituz­te euren artean, bost egunez.

Maiatza­ren 24tik: Txan­trean 24 ordu­ko txan­da­ka­ko barau/​itxialdi dina­mi­ka iraun­ko­rra jarri zuten martxan.

Hurren­go mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Fron­to­ia­ren aurrean. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Duran­go: 20:00 San­ta­nan. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

 • Baio­na: 17:30ean. Kontzentrazioa.

 • Altsa­su: 20:00etan Plazan.

 • Lekei­tio: 20:00etan Aba­deen Moila.

Gaur, maiatzak 25

Bihar, maiatzak 26

 • Bil­bo: 20:00etan Arria­ga pla­za­tik. Manifestazioa.

 • Hon­da­rri­bia: 19:00etan San Pedro kalean.

 • Ordi­zia: 20:00etan Pla­za Naguzian.

 • Vila­no­va i la Gel­trú (Cata­lun­ya): 20:00etan

Maiatzak 27:

Maiatzak 28

Maiatzak 29

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 25a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *