Patxi Rui­zen par­tea (asteaz­ke­na, 2020-05-20)

Patxi Rui­zek hamar­ga­rren egu­na bete du gaur gose eta ega­rri gre­ban. 60 kilo pisatzen du eta eri­zai­nak elek­tro­kar­dio­gra­ma ere egin dio. Ala­bai­na kon­fian­tzaz­ko medi­kuek eran­tzu­nik jaso gabe jarraitzen dute. Kon­fian­tzaz­ko medi­kuek ana­li­si sako­na­goak egin die­zaz­kio­ten eska­tu dute abo­ka­tuek epai­te­gi­ra bida­li­ta­ko fax baten bidez.

Gogo­ra­ra­zi nahi dugu kar­tze­la­ko Zuzen­da­ria Jesus Her­nan­dez dela, bai­na bera­re­kin bate­ra eran­tzu­ki­zun zuze­na dau­ka­te­la Mar­tin Zapa­ta Ferez kar­tze­la­ko medi­kue­ta­ko batek, Angel Luis Ortiz Espetxe Era­kun­dee­ta­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak, Pedro San­chez Espai­nia­ko Gober­nu­ko Pre­si­den­teak, Pablo Igle­sias Espai­nia­ko Gober­nu­ko Biga­rren Pre­si­den­teor­deak eta Jose Luis Cas­tro Anto­nio Espetxe Zain­tza­ko Epai­te­gi Zen­tra­le­ko epaileak.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Itzia­rren txan­da izan da.

Kalean:

Maiatza­ren 12tik: hiru per­tso­na ezke­rral­dean gose gre­ban (zor­tzi­ga­rren egu­na bete dute gaur).

Maiatza­ren 15etik: Deus­tu­ko Arma­da Gorri­ko kideek 24 ordu­ko txan­da­ka­ko baraual­dia hasi zuten. Egun bakoitzean bi lagun ezber­din sar­tu­ko dira txandan.

Maiatza­ren 18tik: txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te lau per­tso­nak Gas­tei­zen. Bi egu­ne­tan behin, lau­ko­te berria sar­tu­ko da txan­da egitera.

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Vene­zue­lan dagoen Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak Ara­gua, Miran­da eta Dis­tri­to Capi­tal esta­tuak zehar­ka­tu­ko ditu oinez Cara­ca­sen dagoen Espai­nia­ko enba­xa­da­raino, Patxi­ren egoe­ra salatzeko.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin diote.

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Txan­da bakoitzean lau lagun sar­tu­ko da.

Maiatza­ren 20an, Gasteiz

Lau­dion

Legu­tion

Maez­tun

Zal­duon­do

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko gose gre­ba­la­rie­kin bate­ra Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­da txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Dato­zen mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Duran­go: 20:00 San­ta­nan. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

Bihar, maiatzak 21

 • Ore­re­ta: 20:30ean Zumar­dian. Kontzentrazioa.

 • Bil­bo: 20:30ean San­tia­go Pla­zan. Manifestazioa.

 • Bara­kal­do: 20:15ean Bide One­ra. Kontzentrazioa.

 • Bea­sain: 20:00ean Bide­lu­ze Plazan.

Osti­ra­lean, maiatzak 22

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 20a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *