Patxi Rui­zen par­tea (asteaz­ke­na, 2020-05-20)

Patxi Rui­zek hamar­ga­rren egu­na bete du gaur gose eta ega­rri gre­ban. 60 kilo pisatzen du eta eri­zai­nak elek­tro­kar­dio­gra­ma ere egin dio. Ala­bai­na kon­fian­tzaz­ko medi­kuek eran­tzu­nik jaso gabe jarraitzen dute. Kon­fian­tzaz­ko medi­kuek ana­li­si sako­na­goak egin die­zaz­kio­ten eska­tu dute abo­ka­tuek epai­te­gi­ra bida­li­ta­ko fax baten bidez.

Gogo­ra­ra­zi nahi dugu kar­tze­la­ko Zuzen­da­ria Jesus Her­nan­dez dela, bai­na bera­re­kin bate­ra eran­tzu­ki­zun zuze­na dau­ka­te­la Mar­tin Zapa­ta Ferez kar­tze­la­ko medi­kue­ta­ko batek, Angel Luis Ortiz Espetxe Era­kun­dee­ta­ko Idaz­ka­ri Nagu­siak, Pedro San­chez Espai­nia­ko Gober­nu­ko Pre­si­den­teak, Pablo Igle­sias Espai­nia­ko Gober­nu­ko Biga­rren Pre­si­den­teor­deak eta Jose Luis Cas­tro Anto­nio Espetxe Zain­tza­ko Epai­te­gi Zen­tra­le­ko epaileak.

Patxi­re­kin elkar­ta­su­na adie­raz­te­ko martxan dau­den dina­mi­kei dago­kie­nez, hona­ko hauek dira:

Kar­tze­lan:

Maiatza­ren 12tik: Ibai Agi­na­ga txa­peoan (Sevi­lla II); Dani Pas­tor, Oskar Barre­ras eta Aitor Cota­nok kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ren erre­ti­lua­ri uko egi­nez (Puer­to III).

Maiatza­ren 14tik: Jon Kepa Pre­cia­do txa­peoan (Kor­do­ba).

Maiatza­ren 18tik: Iran­tzu Gallas­te­gi kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten hasi zaio Huel­va­ko kartzelan.

Maiatza­ren 18tik: Iña­ki Etxe­be­rriak kar­tze­lak banatzen duen jana­ri erre­ti­lua­ri uko egi­ten ari zaio, Topa­se­ko (Sala­man­ca) kartzelan.

Maiatza­ren 19tik: Orkatz Gallas­te­gik (Cas­te­lló I) tar­te­ka­ko barauak egi­tea­ri ekin dio, eta modu iraun­ko­rrean plan­te­atu­ta­ko dina­mi­ka da.

Maiatza­ren 19tik aurre­ra: Ren­ne­se­ko kar­tze­lan dau­den Itziar More­nok eta Saioa San­che­zek kar­tze­lak ema­ten duen jana­ria­ri uko egin­go dio­te, egun bakoitzean haie­ta­ko batek. Gaur Itzia­rren txan­da izan da.

Kalean:

Maiatza­ren 12tik: hiru per­tso­na ezke­rral­dean gose gre­ban (zor­tzi­ga­rren egu­na bete dute gaur).

Maiatza­ren 15etik: Deus­tu­ko Arma­da Gorri­ko kideek 24 ordu­ko txan­da­ka­ko baraual­dia hasi zuten. Egun bakoitzean bi lagun ezber­din sar­tu­ko dira txandan.

Maiatza­ren 18tik: txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te lau per­tso­nak Gas­tei­zen. Bi egu­ne­tan behin, lau­ko­te berria sar­tu­ko da txan­da egitera.

Maiatza­ren 18tik: Onda­rroan, txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. 48 ordu­ko txan­dak dira eta guz­ti­ra 15 per­tso­nak har­tu­ko dute parte.

Maiatza­ren 19tik: Vene­zue­lan dagoen Asier Guri­di erre­fu­xia­tu poli­ti­koak Ara­gua, Miran­da eta Dis­tri­to Capi­tal esta­tuak zehar­ka­tu­ko ditu oinez Cara­ca­sen dagoen Espai­nia­ko enba­xa­da­raino, Patxi­ren egoe­ra salatzeko.

Maiatza­ren 19tik: Etxa­rrin 2 per­tso­nak gose gre­ba­ri ekin diote.

Maiatza­ren 19tik: Altsa­sun 48 ordu­ko txan­da­ka­ko gose gre­ba­ri ekin dio­te. Txan­da bakoitzean lau lagun sar­tu­ko da.

Maiatza­ren 20an, Gasteiz

Lau­dion

Legu­tion

Maez­tun

Zal­duon­do

Maiatza­ren 20tik: Etxa­rri­ko gose gre­ba­la­rie­kin bate­ra Etxa­rri­ko Gaz­te Asan­bla­da txan­da­ka­ko 48 ordu­ko barauak egin­go ditu, bi per­tso­na txan­da bakoitzean.

Dato­zen mobilizazioak:

Egu­ne­ro

 • Urru­ña: 19:30etan biri­bil­gu­nean. Elkarretaratzea.

 • Donos­tia: 20:15ean Bule­ba­rrean. Kontzentrazioa.

 • Mutri­ku: 20:30ean Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Etxa­rri: 20:00etan Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Beran­go: 20:00etan Erro­ton­dan. Kontzentrazioa.

 • Algor­ta: 20:00etan Txi­ki eta Otae­gi Pla­zan. Kontzentrazioa.

 • Erro­mo: 21:30ean Xake Enpa­ran­tzan. Kontzentrazioa.

 • Her­na­ni: 20:30ean. Kontzentrazioa.

 • Duran­go: 20:00 San­ta­nan. Kontzentrazioa.

 • Zor­notza: 20:00etan Pata­tan. Kontzentrazioa.

Bihar, maiatzak 21

 • Ore­re­ta: 20:30ean Zumar­dian. Kontzentrazioa.

 • Bil­bo: 20:30ean San­tia­go Pla­zan. Manifestazioa.

 • Bara­kal­do: 20:15ean Bide One­ra. Kontzentrazioa.

 • Bea­sain: 20:00ean Bide­lu­ze Plazan.

Osti­ra­lean, maiatzak 22

Eus­kal Herrian, 2020ko maiatza­ren 20a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.