Ibai Agi­na­ga txa­peoan Patxi Rui­ze­kin elkartasunean

Ohar honen bitar­tez jaki­na­ra­zi nahi dugu Ibai Agi­na­ga Beran­go­ko pre­so poli­ti­koak txa­peoa (itxial­dia) hasi due­la Patxi Rui­ze­kin elkar­ta­su­nean. Beraz, Ibaik bere zie­ga­tik ate­ratzea­ri uko egin­go dio Patxi Rui­zen borro­kal­diak dirauen bitar­tean. Sevi­lla II-ko (Morón de la Fron­te­ra) kar­tze­la­ko iso­la­men­du modu­lu­ko gale­ria batean dago Ibai, eta ia 17 urte dara­matza preso.

Eus­kal Herria, 2020ko maiatza­ren 12a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *