Pan­de­miak, kolo­nia­lis­moa eta kapi­ta­lis­moa (I. zatia)Desjabetuon Lana­be­sa | Bari­kuak 19:00h

Kai­xo!

Zuze­ne­koa edo erre­pi­ka­pe­na gal­du badi­tu­zue, jada­nik Iro­la Irra­tia­ren web­gu­nean dau­ka­zue Des­ja­be­tuon Lana­be­sa­ko biru­sak, kapi­ta­lis­moa eta kolo­nia­lis­moa saio bere­zia­ren lehe­nen­go zatia.

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
https://irolairratia.org/…/pandemiak-kolonialismoa-eta-kap…/

Gogo­ra­tu osti­ral hone­tan, api­ri­lak 24, 19:00etan biga­rren ata­la entzun­gai izan­go duzue­la Iro­la Irra­tian FMko 107.5ean.

Piz­tu irra­ti libreak!

📻📻📻📻📻📻📻📻📻

¡Bue­nas!

Si os per­dis­teis el direc­to o la repe­ti­ción, ya tenéis en la web de Iro­la Irra­tia el pri­mer pro­gra­ma del espe­cial sobre viru­ses, capi­ta­lis­mo y colo­nia­lis­mo de Des­ja­be­tuon Lanabesa.

👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
https://irolairratia.org/…/pandemiak-kolonialismoa-eta-kap…/

Recor­dad que esté vier­nes, 24 de abril, a las 19:00 podéis escu­char en direct la segun­da par­te en Iro­la Irra­tia, en el 107.5 de la FM.

¡Ence­da­mos las radios libres!

Pan­de­miak, kolo­nia­lis­moa eta kapi­ta­lis­moa (I. zatia)Desjabetuon Lana­be­sa | Bari­kuak 19:00h

Etxe­tik eta ditu­gun balia­bi­dee­kin egin­da­ko bi saio fran­keins­te­nia­no­tan gai­xo­ta­sun epi­de­miolo­gi­koen bila­kae­ra azter­tu­ko dugu kapi­ta­lis­moa­ren gara­pe­na­re­kin lotuta.

Itu­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *