Ramon Angel Her­nan­dez Gabio­la erre­fu­xia­tu ohia zen­du da

Ramon Angel Her­nan­dez Gabio­la erre­fu­xia­tu ohia zen­du da Ordi­zian. 27 urte egon zen Ordi­zia­tik kan­po, lehe­nen­go Uru­guain eta beran­dua­go Baio­nan, Eus­kal Herrian, bai­na bere sor­te­rri­ra itzu­li ezinik.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie bere seni­de eta lagu­nei, eta hain­bes­te urte­tan borro­kan ibi­li­ta­ko mili­tan­te bate­ki­ko begi­ru­nea adie­ra­zi. Agur eta ohore!

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *