Ramon Angel Her­nan­dez Gabio­la erre­fu­xia­tu ohia zen­du da

Ramon Angel Her­nan­dez Gabio­la erre­fu­xia­tu ohia zen­du da Ordi­zian. 27 urte egon zen Ordi­zia­tik kan­po, lehe­nen­go Uru­guain eta beran­dua­go Baio­nan, Eus­kal Herrian, bai­na bere sor­te­rri­ra itzu­li ezinik.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak dolu­mi­nak hela­ra­zi nahi diz­kie bere seni­de eta lagu­nei, eta hain­bes­te urte­tan borro­kan ibi­li­ta­ko mili­tan­te bate­ki­ko begi­ru­nea adie­ra­zi. Agur eta ohore!

Eus­kal Herria, 2020ko api­ri­la­ren 13a.

Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugimendua.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on Facebook
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.