Agur eta oho­re Yoann!

Yoann Isam­bert, Paris­ko Eus­kal Herria­ren Lagu­nak-eko kidea baino askoz ere gehia­go zen. Kor­tsi­ka­rra, sin­di­ka­lis­ta, ira­kas­lea, borro­ka kidea eta lagu­na zen. Eus­kal Herria mai­te zuen eta gure herria­re­ki­ko mai­ta­sun horrek urte luzez eus­kal aska­pen borro­ka­re­kin kon­pro­me­titze­ra era­man zuen.

Eus­kal pre­so, ihes­la­ri eta depor­ta­tue­ki­ko elkar­ta­su­nez hamai­ka eki­men anto­la­tu zituen Paris­ko elkar­ta­sun komi­tea­ren bai­tan eta eus­kal pre­so eta ihes­la­rien seni­dee­ki­ko izan­da­ko esku­za­bal­ta­sun eta harre­ra goxoa behin eta berri­ro era­kutsi ziz­ki­gun.

Aska­pe­na­tik, gure besar­ka­da­rik beroe­na bida­li nahi dizue­gu Mai­te, Mai­der eta Yoan­nen ondoan bizi eta ikas­te­ko zor­tea izan duzuen guz­tioi. Eta zor­tea dio­gu bai, Yoann per­tso­na dis­kre­toa bazen ere, impres­cin­di­ble horie­ta­ko bat ere baze­la­ko.

Mila esker gure herria­ren­ga­tik egin­da­ko lan guz­tia­ren­ga­tik eta ez izan zalan­tza­rik, zau­den tokian zau­de­la, ira­ba­zi­ko dugu­la!

Ome­nal­di­rik one­na, garai­pe­na!
Hamai­ka herri, borro­ka baka­rra!

Gora Yoann!

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *