Hez­kun­tza­tik ema­ku­me lan­gi­leon anto­la­kun­tza­ri ekin| Dina­mi­ka : Ikas­le Aber­tza­leak

Martxoa­ren 8ra begi­ra hez­kun­tza­tik ema­ku­me lan­gi­leon anto­la­kun­tza­ri ekin dina­mi­ka abian jarri dugu ikas­tetxez ikas­tetxe.

Ber­tan, ikas­leok for­ma­tu ezber­di­nen bitar­tez (tai­ler, hitzal­di, ezta­bai­da…) hain­bait gai jorra­tu­ko ditu­gu, hala nola , hiper­se­xua­li­za­zioa, ema­ku­me lan­gi­leon ahal­dun­tze poli­ti­koa edo­ta martxoak 8aren bila­kae­ra his­to­ri­koa.

Aurre­lan­ke­ta honek sor­tzen duen tes­tuin­gu­ruan, martxoak 6an Ikas­le Aber­tza­leak-etik hezi­gu­nee­tan paroak eskatzea era­ba­ki dugu.

Hez­kun­tza­tik ema­ku­me lan­gi­leon anto­la­kun­tza indar­tzea­ren beha­rra berretsi eta hone­tan aurre­ra­pau­soak ema­te­ko hel­bu­rua­re­kin.

Ordu horie­tan, M8ri begi­ra kon­tzen­tra­zioak buru­tu­ko dira eta aurrez aipa­tu­ta­ko dina­mi­kak bar­ne­bil­tzen dituen for­ma­kun­tza saioen azke­nen­go ata­la lan­du­ko da.

Sour­ce link

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *