Gaur­ko atxi­lo­ke­ten ingu­ru­ko ira­kur­ke­ta eta salaketa

Espai­nia­ko eta Fran­tzia­ko Poli­ziek Eus­kal Herrian bi auzi ezber­di­nen­ga­tik egin­da­ko lau atxi­lo­ke­ta­ren aurrean, Amnis­tia­ren Alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­duak hona­koa adie­ra­zi nahi du:

David Pla pre­so poli­ti­ko ohia­ren atxi­lo­ke­ta­ri dago­kio­nez, argi gel­ditzen da, bes­te behin ere, Eus­kal Herrian ez dagoe­la martxan inola­ko bake pro­ze­su­rik, eta bene­tan egon dena aldee­ta­ko batek bere burua defen­datze­ko esku­bi­dea­ri uko egin dio­la izan dela.

Jato­rria /​Ori­gen

Artikulua gustoko al duzu? / ¿Te ha gustado este artículo?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *